Coördinator regionaal arts consulenten (RIVM)

Hans van den Kerkhof werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZBInfectieziektebestrijding bij het CIbCentrum Infectieziektebestrijding als coördinator van de regionaal arts consulenten. Hij stemt af met het management van de LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding en zet in samenwerking met verschillende partners de grote lijnen uit voor de regionale ondersteuning van de infectieziektebestrijding. Hij is aanspreekpunt voor de regionaal consulenten binnen de LCI.

 Aandachtsgebieden:

 • De humaan-veterinaire samenwerking
 • De organisatie van de infectieziektebestrijding in de overzeese Rijksdelen
 • Afstemming tussen de verschillende groepen regionale consulenten

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail hans.van.den.kerkhof@rivm.nl


Regio Zeeland & Brabant

Ariene Rietveld werkt bij de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant als arts Maatschappij en Gezondheid, IZB en is de regionaal arts consulent voor Zeeland en Brabant.

Deze regio bestaat uit vier GGD'en:

GGD Brabant Zuid-Oost (Eindhoven), GGD West-Brabant (Breda), GGD Zeeland (Goes), GGD Hart voor Brabant ('s-Hertogenbosch)

 

Aandachtsgebieden:

 • Surveillance
 • OGZopenbare gezondheidszorg diagnostiek
 • Hepatitis
 • HPzone.

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail a.rietveld@ggdhvb.nl


Regio Noord-Holland & Flevoland


Fred Slijkerman Megelink werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Hollands Noorden en is de regionaal arts consulent voor Noord-Holland en Flevoland.

Deze regio bestaat uit zes GGD'en:

GGD Amsterdam, GGD Flevoland (Almere), GGD Gooi en Vechtstreek (Bussum), GGD Kennemerland (Hoofddorp), GGD Zaanstreek-Waterland (Zaandam), GGD Hollands Noorden (Alkmaar)

Aandachtsgebieden:

 • Humaan veterinaire samenwerking: Signaleringsoverleg Zoönosen, afwisselend met Rob van Kessel.
 • BRMObijzonder resistente micro-organismen’s: deelnemer platform antibioticaresistentie in de openbare gezondheidszorg.
 • Gebruik van diagnostiek in de openbare gezondheidszorg.

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail fslijkerman@ggdhollandsnoorden.nl


Regio Noord

Machiel Vonk werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Groningen en is regionaal consulent voor Groningen, Friesland en Drenthe.
 
Deze regio bestaat uit 3 GGD'en:

GGD Groningen (Groningen), GGD Drenthe (Assen), GGD Fryslân (Leeuwarden)

 

Aandachtsgebieden:

 • Publieke Gezondheid Asielzoekers
 • Technische Hygiëne Zorg

 
E-mail machiel.vonk@ggd.groningen.nl


Regio Oost

Toos Waegemaekers werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Gelderland Midden en is de regionaal arts consulent voor de regio Oost. Zij neemt deel aan de 24 uurs bereikbaarsheidsdiensten van de LCI.
 
De regio bestaat uit 5 GGD'en:

GGD Gelderland Zuid (Nijmegen), GGD Gelderland Midden (Arnhem), GGD Noord- en Oost-Gelderland (Warnsveld), GGD IJsselland (Zwolle), GGD Twente (Enschede)


Aandachtsgebieden:

 • STECShigatoxineproducerende E. coli-stammen diagnostiek. Humaan veterinaire samenwerking: aviaire influenza, advisering rondom intensieve veehouderij en beschikbaarheid diergegevens.
 • Outbreakmanagement. Publieke Gezondheid Asielzoekers
 • Ondersteuning en advisering bij uitbraken van 'vaccin preventable diseases'.

 

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail Toos.Waegemaekers@vggm.nl


Regio Utrecht

Rob van Kessel werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD regio Utrecht en is de regionaal arts consulent voor de regio Utrecht. Hij neemt deel aan de 24 uurs bereikbaarheidsdienst van de LCI.
 
Deze regio heeft 1 GGD:

GGD regio Utrecht (Zeist)

 

Aandachtsgebieden:

 • Surveillance; deelname aan CIb Surveillance Council
 • Humaan veterinaire samenwerking: werkgroep rabiës
 • Signaleringsoverleg Zoönosen, afwisselend met Fred Slijkerman Megelink
 • Richtlijnontwikkeling
 • RACRegionale Arts Consulenten-vertegenwoordiger in het LOILandelijk Overleg Infectieziekten 

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail rvankessel@ggdru.nl


Regio Limburg

Henriëtte ter Waarbeek werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Limburg-Zuid en is de regionaal arts consulent voor regio Limburg.
 
Deze regio bestaat uit 2 GGD’en:

GGD Zuid Limburg (Heerlen), GGD Limburg-Noord (Venlo)

 

Aandachtsgebieden:

 • Humaan veterinaire samenwerking; deelnemer werkgroep intensieve Veehouderij & Gezondheid en werkgroep richtlijn Intensieve Veehouderij.
 • BRMO’s: deelnemer platform antibiotica resistentie in de openbare gezondheidszorg en werkgroep opstellen CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae onderzoeksdraaiboek.
 • Plv. vertegenwoordiger van de RAC in het LOI 

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI.

E-mail henriëtte.terwaarbeekggdzl.nl


Regio West

Ellen Verspui

Deze regio bestaat uit vier GGD’en:

GGD Hollands Midden (Leiden), GGD Haaglanden (Den Haag), GGD Rotterdam Rijnmond (Rotterdam), Dienst Gezondheid en Jeugd (Dordrecht)

 

 

Aandachtsgebieden:

 • STEC-diagnostiek; betrokken bij de multicenter studie "optimalisering STEC-diagnostiek en -surveillance" en deelname aan de landelijke STEC werkgroep
 • Norovirus surveillance. Hepatitis A surveillance.
 • Aanpak van de belemmeringen tijdens onderzoek naar voedsel- en milieu-gerelateerde uitbraken.
 • Gebruik van diagnostiek in de openbare gezondheidszorg.

Neemt deel aan de 24-uursbereikbaarheidsdienst van de LCI. 

E-mail

 


Regio BES

Izzy Gerstenbluth werkt als sociaal geneeskundige en huisarts op Curaçao en is regionaal consulent voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij ondersteunt de GGD'en op deze eilanden inhoudelijk als achterwacht, adviseert op beleidsmatig niveau en bevordert de samenhang en samenwerking tussen deze GGD'en en de GGD'en op de overige (ei)landen in het Koninkrijk.

 


Aandachtsgebieden:

 • Syndroomsurveillance
 • Laboratoriumdiagnostiek