Coördinator regionale arts consulenten (RIVM)

Ariene Rietveld werkt als arts Maatschappij en Gezondheid, IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding) bij de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Hart voor Brabant en als coördinator van de regionaal arts consulenten bij het RIVM. Zij stemt af met het management van de  LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)(Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)  en zet in samenwerking met verschillende partners de grote lijnen uit voor de regionale ondersteuning van de infectieziektebestrijding. Zij is aanspreekpunt voor de regionaal arts consulenten binnen de LCI.

Aandachtsgebieden:

 • Zoönosen
 • Humaan-veterinaire samenwerking
 • Afstemming tussen de verschillende groepen regionale consulenten

E-mail a.rietveld@ggdhvb.nl of ariene.rietveld@rivm.nl


Regio Zeeland & Brabant

Chris Beulens werkt bij de GGD Hart voor Brabant

Deze regio bestaat uit vier GGD'en:
GGD Brabant Zuidoost (Eindhoven), GGD West-Brabant (Breda), GGD Zeeland (Goes), GGD Hart voor Brabant ('s-Hertogenbosch-Tilburg)

Aandachtsgebieden:

 •  
 •  

E-mail c.beulens@ggdhvb.nl


Regio Noord-Holland & Flevoland

Gini van Rijckevorsel

Gini van Rijckevorsel werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Amsterdam en is de regionaal arts consulent voor de regio Noord-Holland en Flevoland.

Deze regio bestaat uit zes GGD'en:
GGD Amsterdam, GGD Flevoland (Almere), GGD Gooi en Vechtstreek (Bussum), GGD Kennemerland (Hoofddorp), GGD Zaanstreek-Waterland (Zaandam), GGD Hollands Noorden (Alkmaar)

Aandachtsgebieden:

•    Epidemiologie en Surveillance
•    Diagnostiek

E-mail:  gvrijckevorsel@ggd.amsterdam.nl 


Regio Noord

Irene Goverse werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Groningen en is regionaal consulent voor de regio Noord.
 
Deze regio bestaat uit 3 GGD'en:

GGD Groningen (Groningen), GGD Drenthe (Assen), GGD Fryslân (Leeuwarden)

 Aandachtsgebieden:

 • Publieke Gezondheid Asielzoekers
 • Vaccinatie

 E-mail irene.goverse@ggd.groningen.nl

 


Regio Oost

Annemieke de Raad

Annemieke de Raad werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Gelderland-Zuid en is de regionaal consulent voor de regio Oost

De regio bestaat uit 5 GGD'en:
GGD Gelderland Zuid (Nijmegen), GGD Gelderland Midden (Arnhem), GGD Noord- en Oost-Gelderland (Warnsveld), GGD IJsselland (Zwolle), GGD Twente (Enschede)

Aandachtsgebieden:

 • Pandemische paraatheid
 • Vertegenwoordiging RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) in het LOI Landelijk Overleg Infectieziekten (Landelijk Overleg Infectieziekten)
 • Zoönosen

E-mail: aderaad@ggdgelderlandzuid.nl


Regio Utrecht

Putri Hintaran werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD regio Utrecht en is de regionaal arts consulent voor de regio Utrecht.

Putri Hintaran werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD regio Utrecht en is de regionaal arts consulent voor de regio Utrecht.  Zij vertegentwoordigt de RAC in het Landelijk Overleg Infectieziekten (LOI).
 
Deze regio heeft 1 GGD:
GGD regio Utrecht (Zeist)

Aandachtsgebieden:

 • Inclusieve communicatie
 • (Social) media
 • Biosafety en infectieziekten

E-mail: PHintaran@ggdru.nl


Regio Limburg

Henriëtte ter Waarbeek werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Limburg-Zuid en is de regionaal arts consulent voor regio Limburg.
 
Deze regio bestaat uit 2 GGD’en:

GGD Zuid Limburg (Heerlen), GGD Limburg-Noord (Venlo)

Aandachtsgebieden:

 • Grensoverschrijdende (euregionale) samenwerking en infectieziektebestrijding
 • HPZone/ ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)
 • Surveillance
 • Plv. vertegenwoordiger van de RAC in het LOI 

E-mail: henriette.terwaarbeek@ggdzl.nl


Regio West

Ellen Verspui werkt als arts Maatschappij & Gezondheid, IZB bij de GGD Zuid-Holland Zuid en is de regionaal arts consulent voor de regio West.

Deze regio bestaat uit vier GGD’en:

GGD Hollands Midden (Leiden), GGD Haaglanden (Den Haag), GGD Rotterdam-Rijnmond (Rotterdam), GGD Zuid-Holland Zuid (Dordrecht)

Aandachtsgebieden:

 • Vaccinatie en vaccinatiegraad
 • Zorgnetwerk infectiepreventie en ABR antibioticaresistentie (antibioticaresistentie)
 • OGZ openbare gezondheidszorg (openbare gezondheidszorg)-diagnostiek

E-mail:  e.verspui@ggdzhz.nl 

 


 Regio BES

Izzy Gerstenbluth werkt als sociaal geneeskundige en huisarts op Curaçao en is regionaal consulent voor de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Hij ondersteunt de GGD'en op deze eilanden inhoudelijk als achterwacht, adviseert op beleidsmatig niveau en bevordert de samenhang en samenwerking tussen deze GGD'en en de GGD'en op de overige (ei)landen in het Koninkrijk.

Aandachtsgebieden:

 • Syndroomsurveillance
 • Laboratoriumdiagnostiek