De Regionaal Veterinair Consulenten ( RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)) en Alimentair Consulenten ( AC alimentair consulent (alimentair consulent)) werken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ( NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)). De NVWA is toezichthouder op de voedselproductieketenen heeft een belangrijke rol bij bronopsporing en bestrijding en preventie van infectieziekten.

De NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)-consulenten zorgen in samenwerking met de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) voor afstemming tussen de  GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en de NVWA en voor de versterking van de regionale humaan-veterinair en humaan-alimentair samenwerking.

De RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)’ers zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid.
AC alimentair consulent (alimentair consulent)’ers zijn deskundigen in levensmiddelenmicrobiologie en voedselveiligheid en zijn georganiseerd in het Expertisecentrum voedselvergiftiging.