Pasfoto van Daan Notermans

Coördinator COM

Daan Notermans


Arts-microbioloog bij het RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) en de afdeling Medische Microbiologie en Infectiepreventie in Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum), locatie AMC Academisch Medisch Centrum Amsterdam (Academisch Medisch Centrum Amsterdam).

Aandachtsgebieden: bacteriologie in de openbare gezondheidszorg, in het bijzonder antimicrobiële resistentie, preparedness en respons

Bereikbaar via daan.notermans@rivm.nl


Pasfoto van Alje van Dam

Alje van Dam


Arts-microbioloog bij de Medische Microbiologie van het AMC en het Streeklaboratorium van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam.

Aandachtsgebieden: SOA, door teken overgedragen infectieziekten zoals Lyme borreliose, leptospirose en gastro-intestinale infecties.
 

Bereikbaar via avdam@ggd.amsterdam.nl

 


Pasfoto van Alewijn Ott

Alewijn Ott


Arts-microbioloog en epidemioloog bij Certe, divisie Medische Microbiologie.

Aandachtsgebieden: epidemiologie, antimicrobiële resistentie en mycobacteriën


Bereikbaar via a.ott@certe.nl