Coördinator REC – Jossy van den Boogaard

Jossy van den Boogaard

Jossy van den Boogaard is arts Maatschappij en Gezondheid (profiel Infectieziektebestrijding) en epidemioloog. Zij heeft onder andere gewerkt  in Zambia, Tanzania en Tsjaad op het gebied van public health. Verder werkte zij bij de afdelingen infectieziektebestrijding van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Drenthe en GGD Groningen. Sinds december2020 werkt zij als kwartiermaker/coördinator van de REC-structuur en als epidemioloog-onderzoeker op het gebied van tuberculosebestrijding bij het RIVM.

Als coördinator van de REC-structuur hoopt zij bij te dragen aan een versteviging van de infectieziekten-epidemiologie in de regio en aan optimale samenwerking tussen de regio’s en het RIVM.

Contact:
jossy.van.den.boogaard@rivm.nl


Regio Noord | Jeroen Kuiper

Jeroen Kuiper

Jeroen Kuiper werkt sinds 2010 als epidemioloog bij GGD Groningen en is daar ook procesleider Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

Hij zal zich vooral inzetten om ook in de post-COVID-periode de kennis van de GGD over de bestrijding van COVID-19, in te zetten voor  de algemene infectieziektesurveillance. De REC’er is de uitgelezen persoon om dit te stimuleren, aldus Jeroen.

 De regio Noord bestaat uit 3 GGD’en:
GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân

Contact:
jeroen.kuiper@ggd.groningen.nl


Regio Oost | Femke Koedijk 

Femke Koedijk

Femke Koedijk werkt sinds 2012 als epidemioloog bij de stafafdeling van GGD Twente. Ze is daar betrokken bij de grootschalige gezondheidsmonitors die de GGD uitvoert. Verder ondersteunt ze de afdeling Algemene Gezondheidszorg bij onderzoek - op dit moment vooral naar COVID-19 - en is ze  procesleider Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

Als REC’er wil ze de schakel zijn tussen het RIVM en de GGD-epidemiologen in haar regio. Zij wil graag  het infectieziekten-onderzoek bij de GGD’en in haar regio een boost geven.

Regio Oost bestaat uit 5 GGD'en: 
GGD Gelderland Zuid, GGD Gelderland Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland  en GGD Twente

Contact:
f.koedijk@ggdtwente.nl


Regio Limburg |  Suhreta Mujakovic

Suhreta Mujakovic

Suhreta Mujakovic werkt sinds 2008 als onderzoeker/epidemioloog bij GGD Zuid-Limburg op de afdeling Kennis & Innovatie. Naast de reguliere monitoringstaken is zij betrokken bij klein- en grootschalige onderzoeken binnen deze afdeling en binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

Als REC’er wil zij graag de link zijn tussen het RIVM en de twee Limburgse GGD’en, en de teams infectieziektebestrijding van haar regio ondersteunen op gebied van infectieziekten-epidemiologie en onderzoek. Zij wil samen met het team van REC’ers bijdragen aan betere dataverzameling en verbinding, zowel regionaal als landelijk.

Regio Limburg bestaat uit 2 GGD’en:
GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord

Contact:
suhreta.mujakovic@ggdzl.nl

 


Regio Zeeland & Brabant (Zeebra) | Hans Augustijn

 

Hans Augustijn

Hans Augustijn werkt sinds 1994 bij de GGD West-Brabant als epidemioloog. Binnen de reguliere taken zorgt hij voor kennisoverdracht vanuit de GGD naar de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht. Daarnaast is hij procesleider Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

Wat hem betreft is het voornaamste doel van de REC’er de verbinding vormen tussen RIVM en de lokale GGD’en én die tussen de GGD’en in Zeeland en Brabant.  “COVID-19  is momenteel de bulk van het werk. Maar ook de andere infectieziekten mogen we niet uit het oog verliezen”.

De regio Zeeland & Brabant bestaat uit 4 GGD’en:
GGD Brabant Zuid-Oost, GGD West-Brabant, GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant

Contact:
h.augustijn@ggdwestbrabant.nl


Regio Noord-West – Ellen Generaal

Ellen Generaal

Ellen Generaal werkt sinds 2019 als postdoc onderzoeker/epidemioloog bij de afdeling Infectieziekten Onderzoek en Preventieontwikkeling van de GGD Amsterdam. Zij doet onderzoek  naar onder andere hepatitis B/C en COVID-19. Verder  coördineert zij Het Sarphati Initiatief (www.sarphati.nl), de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Regio Noord-Holland en Flevoland.

 

 

De regio Noord-West bestaat uit 6 GGD’en:
GGD Amsterdam, GGD Kennemerland, GGD Flevoland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Hollands-Noorden

Contact:
egeneraal@ggd.amsterdam.nl


Regio Utrecht - Babette van Deursen

Babette van Deursen

Babette van Deursen werkt sinds 2022 bij GGD regio Utrecht als epidemioloog, en is sinds april 2022 ook de REC’er van de regio Utrecht.

Als REC’er wil Babette graag meer verbinding maken met andere GGD’en en het RIVM om zo eenheid te creëren in data-verzameling en onderzoek. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat alle geleerde lessen uit de coronapandemie worden meegenomen naar de reguliere infectieziektebestrijding.

 

De regio Utrecht bestaat uit 1 GGD:
GGD regio Utrecht

Contact: BvanDeursen@ggdru.nl


Regio West - Roelien Beuker

Roelien Beuker

Roelien Beuker werkt sinds 2014 als epidemiologisch onderzoeker bij GGD Haaglanden. In de periode 2018-2020 was zij betrokken bij het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Holland West. Sinds 2020 heeft ze een rol in de monitoring van COVID-19 bij GGD Haaglanden.

Roelien wil als REC’er bijdragen aan een stevige verbinding tussen de GGD’en en het RIVM en daarbij gebruik maken van de ervaringen die in de COVID-crisis zijn opgedaan.De regio West bestaat uit vier GGD’en:
GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid Holland Zuid

Contact:
roelien.beuker@ggdhaaglanden.nl