Coördinatie REC

Suhreth Mujakovic en Raïssa Tjon-Kon-Fat zijn coördinatoren van de REC. Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail naar coordinatie.REC@rivm.nl.

Suhreta Mujakovic

Suhreta Mujakovic werkt  als onderzoeker/epidemioloog bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Zuid-Limburg.  

Als coördinator van de REC-structuur streeft zij ernaar verdere versterking van de infectieziekten-epidemiologie in de regio en sterkere samenwerking tussen de regio's en het RIVM.

 

 

 

Raïssa Tjon-Kon-Fat

Raïssa Tjon-Kon-Fat  werkt als arts Maatschappij + Gezondheid, profiel infectieziektebestrijding bij de GGD Zuid-Holland Zuid in Dordrecht.

Vanaf de start van mijn carrière ben ik geïnteresseerd geweest in epidemiologie en wetenschappelijk onderzoek. Na het afronden van mijn promotieonderzoek en master of science in clinical epidemiology, wilde ik mij verder specialiseren binnen de infectieziekte-epidemiologie. Door het volgen van het EPIET Intervention Epidemiology Training (Intervention Epidemiology Training) (European Programme for Intervention Epidemiology Training) fellowship programme heb ik de tools meegekregen om de infectieziekte-epidemiologie in de praktijk op te pakken.

De coronapandemie heeft voor mij bevestigd hoe belangrijk en cruciaal de infectieziekte-epidemiologie is voor optimale infectieziektebestrijding.  Ik hoop daarom als coördinator REC te kunnen bijdragen aan het verstevigen van het grote regionale en landelijke netwerk van de infectieziekte-epidemiologie.


Regio Noord | Marit Boonstra

Marit Boonstra werkt sinds 2012 als epidemioloog bij GGD Fryslân. Ze is betrokken bij de uitvoering van de reguliere Gezondheidsmonitors, en vanaf 2020 werkt ze bij het team Infectieziektebestrijding. Ze was verantwoordelijk voor het monitoren van COVID-19, en sinds 2023 is zij verantwoordelijk voor de algemene monitoring en surveillance.

Sinds kort pakt ze een aantal REC-taken op. Het verbinden van het RIVM en de regio, en het ondersteunen van collega’s op epidemiologisch vlak zijn belangrijke taken. Marit wil op deze manier meewerken aan het optimaliseren van de infectieziektebestrijding in Noord-Nederland.  

De regio Noord bestaat uit 3 GGD’en:
GGD Groningen, GGD Drenthe en GGD Fryslân


Regio Oost | Femke Koedijk 

Femke Koedijk

Femke Koedijk werkt sinds 2012 als epidemioloog bij de stafafdeling van GGD Twente. Ze is daar betrokken bij de grootschalige gezondheidsmonitors die de GGD uitvoert. Verder ondersteunt ze de afdeling Algemene Gezondheidszorg bij onderzoek - op dit moment vooral naar COVID-19 - en is ze  procesleider Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

Als REC’er wil ze de schakel zijn tussen het RIVM en de GGD-epidemiologen in haar regio. Zij wil graag  het infectieziekten-onderzoek bij de GGD’en in haar regio een boost geven.

Regio Oost bestaat uit 5 GGD'en: 
GGD Gelderland Zuid, GGD Gelderland Midden, GGD Noord- en Oost-Gelderland, GGD IJsselland  en GGD Twente

Contact:
f.koedijk@ggdtwente.nl


Regio Limburg |  Suhreta Mujakovic

Suhreta Mujakovic werkt sinds 2008 als onderzoeker/epidemioloog bij GGD Zuid-Limburg op de afdeling Kennis & Innovatie. Naast de reguliere monitoringstaken is zij betrokken bij klein- en grootschalige onderzoeken binnen deze afdeling en binnen de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg.

Als REC’er wil zij graag de link zijn tussen het RIVM en de twee Limburgse GGD’en, en de teams infectieziektebestrijding van haar regio ondersteunen op gebied van infectieziekten-epidemiologie en onderzoek. Zij wil samen met het team van REC’ers bijdragen aan betere dataverzameling en verbinding, zowel regionaal als landelijk.


Regio Limburg bestaat uit 2 GGD’en:
GGD Zuid-Limburg en GGD Limburg-Noord

Contact:
suhreta.mujakovic@ggdzl.nl


Regio Zeeland & Brabant (Zeebra) | Hans Augustijn

 

Hans Augustijn

Hans Augustijn werkt sinds 1994 bij de GGD West-Brabant als epidemioloog. Binnen de reguliere taken zorgt hij voor kennisoverdracht vanuit de GGD naar de gemeenten Bergen op Zoom, Moerdijk, Steenbergen en Woensdrecht. Daarnaast is hij procesleider Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

Wat hem betreft is het voornaamste doel van de REC’er de verbinding vormen tussen RIVM en de lokale GGD’en én die tussen de GGD’en in Zeeland en Brabant.  “COVID-19  is momenteel de bulk van het werk. Maar ook de andere infectieziekten mogen we niet uit het oog verliezen”.

De regio Zeeland & Brabant bestaat uit 4 GGD’en:
GGD Brabant Zuid-Oost, GGD West-Brabant, GGD Zeeland en GGD Hart voor Brabant

Contact:
h.augustijn@ggdwestbrabant.nl


Regio Noord-West – Jizzo Bosdriesz

Jizzo Bosdriesz werkt sinds 2020 als postdoc onderzoeker/epidemioloog bij GGD Amsterdam, afdeling Infectieziekten. Hij leidt daar meerdere ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) onderzoeksprojecten naar COVID-19 en maatregelen als bron- en contactopsporing. Daarnaast coördineert hij stages voor BSc bachelor of science (bachelor of science)/MSc master of science (master of science) studenten en artsen M+G IZB Infectieziektebestrijding (Infectieziektebestrijding) i.o, en is hij bestuurslid bij de Vereniging voor Epidemiologie.

Als REC’er wil hij zorgen voor bovenregionale samenwerking tussen de GGD’en in Noord-Holland en Flevoland en een directe verbinding met het RIVM. Hij zit zich samen met de epidemiologen uit zijn regio in voor het versterken van regionale surveillance, uitbraakonderzoek en toegepast onderzoek.

De regio Noord-West bestaat uit 6 GGD’en:
GGD Amsterdam, GGD Kennemerland, GGD Flevoland, GGD Zaanstreek-Waterland, GGD Gooi en Vechtstreek en GGD Hollands-Noorden

Contact:
jbosdriesz@ggd.amsterdam.nl


Regio Utrecht - Babette van Deursen

Babette van Deursen

Babette van Deursen werkt sinds 2022 bij GGD regio Utrecht als epidemioloog, en is sinds april 2022 ook de REC’er van de regio Utrecht.

Als REC’er wil Babette graag meer verbinding maken met andere GGD’en en het RIVM om zo eenheid te creëren in data-verzameling en onderzoek. Daarnaast vindt ze het belangrijk dat alle geleerde lessen uit de coronapandemie worden meegenomen naar de reguliere infectieziektebestrijding.

 

De regio Utrecht bestaat uit 1 GGD:
GGD regio Utrecht

Contact: BvanDeursen@ggdru.nl


Regio West - Roelien Beuker

Roelien Beuker

Roelien Beuker werkt sinds 2014 als epidemiologisch onderzoeker bij GGD Haaglanden. In de periode 2018-2020 was zij betrokken bij het Zorgnetwerk Antibioticaresistentie Holland West en in 2020-2022 bij de monitoring van COVID-19 bij GGD Haaglanden. Sinds juni 2021 is zij de REC’er voor de regio West.

Roelien wil als REC’er bijdragen aan een stevige verbinding tussen de GGD’en en het RIVM en tussen de GGD’en onderling. Ze ondersteunt de infectieziekte epidemiologen bij hun rol binnen het team IZB, zit het provinciaal surveillance overleg voor en heeft een rol in de opzet van bovenregionale surveillance (programma Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid), bovenregionaal uitbraakonderzoek en stimuleert toegepast wetenschappelijk onderzoek.

De regio West bestaat uit vier GGD’en:
GGD Haaglanden, GGD Hollands Midden, GGD Rotterdam-Rijnmond, GGD Zuid Holland Zuid

Contact:
roelien.beuker@ggdhaaglanden.nl