De RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)’ers zijn toezichthoudende dierenartsen, opgeleid als specialisten diergezondheid. Zij zijn in dienst van de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit).

Om de samenwerking tussen de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en de NVWA Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) bij de regionale bestrijding en preventie van zoönosen te versterken en uit te bouwen, zijn Regionaal Veterinair Consulenten (RVC regionaal veterinair consulenten (regionaal veterinair consulenten)) aangesteld.

Samen met de RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten) en de AC alimentair consulent (alimentair consulent) vormt RVC de achtervang in de regionale afstemming tussen de GGD en de NVWA en zorgen voor versterking van de regionale humaan-veterinaire samenwerking bij infectieziektebestrijding.

Taken RVC:

  • Vervult een verbindende functie tussen de NVWA en de 7 GGD-regio’s;
  • Versterkt de samenwerking tussen de humane en veterinaire sector en faciliteert de kennisdeling tussen de sectoren;
  • Is contactpersoon voor de GGD'en in zijn/haar regio voor inhoudelijke vragen over zoönosen en vragen over het beleid van de NVWA op dit gebied;
  • Signaleert knelpunten in deze regionale samenwerking;
  • Voert (vooral complexere) bronopsporing onderzoeken uit.
  • Coördinatie vanuit de NVWA bij multidisciplinair onderzoek.
  • Neemt jaarlijks deel aan Regionale Overleggen Infectieziektebestrijding (ROI).