De Regionaal Arts Consulenten (RAC Regionale Arts Consulenten (Regionale Arts Consulenten)’ers), de Regionaal Epidemiologie Consulenten (REC’ers) en de Regionaal Tuberculose Consulenten (RTC regionaal tuberculose consulenten (regionaal tuberculose consulenten)’ers) hebben een belangrijke rol bij de regionale ondersteuning infectieziektebestrijding. Elke regio heeft een consulent die voor een deel bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en voor een deel bij het RIVM werkt.

Zij zorgen voor verbinding tussen het RIVM en de regio, voor brede verspreiding van kennis  en kunnen de regio’s ondersteunen.  Bij uitbraken van infectieziekten, de toepassing van nieuw, landelijk beleid en het duiden van de cijfers over infectieziekten zijn de consulenten een belangrijke verbinding tussen de GGD’en en het RIVM.