Consulenten Openbare Gezondheidszorg Medische Microbiologie (COM)

Deze consulenten vertegenwoordigen de Nederlandse Medisch Microbiologische Laboratoria in het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Samen met de artsen-microbioloog van het IDSCentrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Laboratorium Surveillance) dragen zij daarmee sinds 2006 bij aan de kwaliteit van de landelijke infectieziektebestrijding. De artsen-microbioloog van de COM werken daarbij nauw samen met de RACRegionale Arts Consulenten (Regionaal Artsen Consulent infectieziektebestrijding).

Wat doet de COM-er?

COM-ers maken onderdeel uit van het Centrum Infectieziektebestrijding (CIbCentrum Infectieziektebestrijding). De COM-er heeft in het RIVM een signalerende en adviserende functie vanuit de perifere laboratoria en de NVMMNederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie. De COM-ers dragen bij aan een goede communicatie tussen het RIVM, de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst en de medisch microbiologische laboratoria. Daarvoor vertegenwoordigen COM-ers de landelijke medische microbiologie in de wekelijkse casuïstiek besprekingen van de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCILandelijke coördinatie infectieziektebestrijding), werken ze samen met de Regionaal Artsen Consulent infectieziektebestrijding (RAC).  Ze vertegenwoordigen de microbiologie in regionale en het Landelijke Overleg Infectieziektebestrijding (LOILandelijk Overleg Infectieziekten) en adviseren het CIb over diverse onderwerpen. Voorbeelden waarmee de communicatie naar de landelijke Medische Microbiologie en Infectieziektebestrijding worden bevorderd zijn de Inf@ct en labinf@ct berichten.