De jaarverslagen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geven een beeld van de veelheid aan onderzoeksterreinen waarop het RIVM zich begeeft. 

RIVM in 2017. Een beknopt jaaroverzicht

Cijfers, maatschappelijke zichtbaarheid en verslagen over onze organisatie in 2017

Wetenschappelijke jaarverslagen

Jaarlijks overzicht van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu rapporten en wetenschappelijke publicaties.