Onderzoek doen met gegevens uit het Nederlands Tuberculose Register

Onder andere persoonskenmerken, laboratorium uitslagen en gegevens over de diagnose en behandeling van alle tuberculose-patiënten en van alle personen met een tuberculose infectie (TBI) wanneer daar toestemming voor is verkregen in Nederland. In het NTR-codeboek zijn alle variabelen beschreven.

In principe zijn alle variabelen opvraagbaar. Variabelen die direct herleidbaar zijn tot een individu of GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)worden alleen verstrekt nadat van elke GGD individuele toestemming is verkregen voor verstrekking.

De Registratie Commissie NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register) waarin vertegenwoordigers zitten van de verantwoordelijken (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en). De commissie vergadert 2  maal per jaar.
 

Door het indienen van een onderzoeksaanvraag middels het formulier Onderzoeksaanvraag. U kunt het formulier toesturen aan de medewerker datamanagement tuberculose (RIVM) Henrieke Schimmel én de secretaris van de Registratie Commissie NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register): Roos van Dalen (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio)).

Ja, dat kan als de Registratiecommissie heeft ingestemd met het verstrekken van de gegevens. U stuurt het databestand met identificerende variabelen op, de databestanden worden gekoppeld en de identificerende variabelen worden verwijderd. U ontvangt een geanonimiseerd onderzoeksbestand terug.