De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en verzamelen gegevens over het vóórkomen en behandelen van de ziekte tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) en tuberculose-infecties (tbi). Deze gegevens worden gebruikt voor de surveillance. Gedurende het jaar komen er verschillende rapportages (kerncijfers, kwartaalrapportages, jaarlijks surveillance rapport) uit. Daarmee ontstaat een overzicht van de tot dan toe gemelde patiënten met tuberculose.

Met surveillance houdt het RIVM de verspreiding van tuberculose in Nederland in de gaten (epidemiologie). Daarnaast wordt gekeken naar de resultaten van de behandeling van patiënten met tuberculose. Allebei zijn nodig om te kunnen zien of de aanpak van de Nederlandse tuberculosebestrijding effect heeft (evaluatie). En om het beleid (als het nodig is) aan te passen. Om zo tuberculose verder terug te dringen.

Definities en afkortingen in rapportages over tuberculose

In de kwartaalrapportages, kerncijfers en in het surveillancerapport over tuberculose worden bepaalde begrippen en afkortingen gebruikt. In dit document een overzicht van de definities en meest gebruikte afkortingen.

Kwartaalrapportages CPT Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding)

Elke drie maanden publiceert het RIVM een rapport met daarin de aantallen gemelde tbc Tuberculose (Tuberculose)-patiënten en hun belangrijkste karakteristieken. Dit rapport wordt gedeeld met het tuberculose-veld via de vergaderingen van de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPT) en komt ook op rivm.nl. De meest actuele rapportage geeft het aantal gemelde patiënten tot en met december 2023.

Alle geregistreerde tuberculose ziekte (cumulatief) in Nederland 2017 t/m 2023 (1 januari - 31 maart 2023)

Sla de grafiek Aantal geregistreerde tuberculose ziekte (alle vormen) over en ga naar de datatabel

Bron: NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)/RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)
*Voorlopige gegevens op 26-02-2024

Alle geregistreerde tuberculose infecties (cumulatief) in Nederland 2020 t/m 2022

Sla de grafiek Aantal geregistreerde tuberculose infectie over en ga naar de datatabel

Bron: NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)/RIVM-CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)
*Voorlopige gegevens op 26-02-2024

Kerncijfers

In maart publiceert het RIVM de jaarcijfers van het aantal meldingen van tuberculose en tuberculose-infecties in Nederland. Een infographic laat de kerncijfers zien. Deze kerncijfers komen uit  het Nederlands Tuberculose Register (NTR Netherlands Tuberculosis Register (Netherlands Tuberculosis Register)).  In maart is het register helemaal bijgewerkt met de cijfers van het voorgaande kalenderjaar.

Tuberculose in Nederland-rapport: Tuberculose in Nederland

In het rapport ‘Tuberculose in Nederland’ (TiN Tuberculose in Nederland (Tuberculose in Nederland)) rapporteert het RIVM elk jaar hoe tuberculose zich verspreidt in Nederland aan de hand van epidemiologische gegevens. In dit rapport staan de diagnostische gegevens van het voorgaande kalenderjaar (2022). En een update van de behandelingsresultaten van het jaar daarvoor (2021).