Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermaterialen insturen voor diagnostisch onderzoek. Bijzondere diagnostiek voor Mycobacteriën zoals mycobacterium tuberculosis wordt uitgevoerd door verschillende Nederlandse laboratoria. Op deze pagina staat informatie uit het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten. 
 

Nationaal Referentielaboratorium Tuberculose

Het referentielaboratorium identificeert alle Mycobacterium tuberculosis complex-isolaten en bepaalt  hun resistentieprofiel. Daarnaast voert het referentielaboratorium epidemiologische typeringen uit van alle isolaten om het vóórkomen en de verspreiding van tuberculose  in Nederland te monitoren.

Mycobacterium tuberculosis is een Biosafety Level 3-ziekteverwekker (BSLbiosafety level-3). Het laboratorium is betrokken bij de ontwikkeling van nationale richtlijnen voor tbc Tuberculose (Tuberculose) tuberculose-diagnostiek en bio-veiligheid bij perifere laboratoria. Het laboratorium  is een onderdeel van een ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control) (European Centre for Disease Prevention and Control) netwerk van Europese tuberculose referentielaboratoria en neemt ook deel aan de kwaliteitscontroles van de WHO World Health Organization (World Health Organization) World Health Organization.

Onderzoek

Het referentielaboratorium voert onderzoek uit op het gebied van:

  • Taxonomie.
  • Moleculaire epidemiologie.
  • Klinische relevantie van non-tuberculeuze mycobacteriën.
  • Evolutionaire ontwikkeling van Mycobacterium tuberculosis.
  • Resistentiebepalingen, snel(er) en accurate detectie van antimicrobieel resistentie.
  • Whole genome sequencing van M.tuberculosis voor laboratoriumdiagnostiek.

De kennis die het laboratorium hiermee opdoet ondersteunt en versterkt de ontwikkeling van de diagnostiek en de behandeling , maar ook onderzoek naar transmissie van deze ziekte.

Scholing

Het referentielaboratorium is betrokken bij de opleiding en bijscholing van professionals in de tuberculosebestrijding, zoals de jaarlijkse Nederlandse Tuberculose Diagnostiek Dagen (NTDD). Daarnaast worden er trainingen voor laboratoriumpersoneel georganiseerd. Ook zijn er mogelijkheden om stage te lopen op het referentielaboratorium

Internationale activiteiten

Het RIVM verzorgt kwaliteitsrondzendingen voor het ECDC naar Europese Referentielaboratoria op het gebied van Whole Genome Sequencing en rapporteert aan het ECDC. 

Het RIVM is in het kader van een VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) project ook actief in het bevorderen van de tuberculosebestrijding in China en Rusland.

Het RIVM heeft een samenwerking met het Centraal laboratorium van Suriname voor de diagnostiek van tuberculose middels WGS whole genome sequencing (whole genome sequencing).