Nationaal Plan Tuberculosebestrijding

Het Nationaal plan tuberculosebestrijding 2016-2020 geeft aan welke maatregelen nodig zijn om de tuberculosebestrijding in Nederland te verbeteren. Het doel is om in de komende vijf jaar de overdracht van tuberculose en het aantal patiënten met 25 % terug te dringen. De belangrijkste nieuwe interventie om dat te bereiken is dat immigranten en asielzoekers die Nederland binnenkomen gescreend worden op latente tuberculose-infectie en waar nodig behandeld. Het plan bevat 38 activiteiten en doelstellingen.

GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst

Gemeenten zijn volgens de Wet publieke gezondheid (WpgWet Publieke Gezondheid) verantwoordelijk voor de bestrijding van tuberculose. Er zijn 25 GGD’en in Nederland die voor de tuberculosebestrijding samenwerken in  vier regionale expertisecentra (REC’s). De GGD’en werken landelijk samen binnen de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland werkt samen met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJIDienst Justitiële Inrichtingen) voor de screening van gedetineerden en met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COACentraal Orgaan opvang asielzoekers) voor de screening van asielzoekers.

Alle GGD'en hebben in de tuberculosebestrijding een team van artsen, sociaal verpleegkundigen en medisch-technisch medewerkers. Zij zorgen voor de diagnostiek van mensen met klachten, behandeling en begeleiding van tuberculosepatiënten, BCGBacille Calmette Guérin-vaccinatie, bron- en contactonderzoek, screening van risicogroepen, outbreakmanagement, preventie van transmissie in instellingen, en de diagnostiek en behandeling van latente tuberculose-infecties. Longartsen en andere medisch specialisten diagnosticeren circa 80% van de patiënten met tuberculose in het ziekenhuis. De GGD'en stellen 20% van de diagnoses tuberculose, meestal via actieve opsporing zoals bron- en contactonderzoek en screening van risicogroepen. De GGD registreert alle tuberculosepatiënten, dus ook voor degenen die in het ziekenhuis worden behandeld, in het Nederlands Tuberculose Register (NTRNetherlands Tuberculosis Register), en doet de begeleiding en het bron- en contactonderzoek.

KNCVKoninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation Tuberculosefonds

KNCV Tuberculosefonds, een niet-gouvernementele organisatie die al meer dan eeuw lang betrokken is bij de Nederlandse tuberculosebestrijding, maakt samen met professionals in het Nederlandse veld de richtlijnen via de Commissie voor Praktische Tuberculosebestrijding (CPTCommissie voor Praktische Tuberculosebestrijding), geeft advies aan professionals en organisaties, brengt voorlichtingsmaterialen uit, geeft cursussen en trainingen, doet onderzoek en ondersteunt in 20-30 landen de tuberculosebestrijding. Voor een aantal landelijke bestrijdingstaken ( advies, richtlijnontwikkeling, kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie screeningen) ontvangt KNCV subsidie van de landelijke overheid.

Gespecialiseerde landelijke tuberculosecentra (sanatoria)

Nederland kent nog twee tuberculosecentra waar patiënten met complexe ziektebeelden en/of sociale problematiek langdurig verpleegd worden. Deze centra zijn verbonden aan de universiteitsziekenhuizen in Groningen en Nijmegen en zijn bekend als ‘Beatrixoord’ in Haren en ‘Dekkerswald’ in Groesbeek.

Beroepsverenigingen

De volgende beroepsverenigingen zijn intensief betrokken bij de tuberculosebestrijding: