Voor vrouwen die zwanger zijn, gelden dezelfde risico’s als voor vrouwen die niet zwanger zijn. Wel zijn er risico’s voor het ongeboren kind. Tuberculose tijdens de zwangerschap kan zorgen voor een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.  Heel soms krijgt de baby zelf tuberculose (aangeboren tbc Tuberculose (Tuberculose)).

BCG Bacille Calmette Guérin (Bacille Calmette Guérin)-vaccinatie tijdens de zwangerschap

Zwangerschap is een relatieve contra-indicatie voor BCG-vaccinatie. Er zijn geen nadelige effecten voor de foetus beschreven, maar vaccinatie wordt bij voorkeur niet gegeven tijdens de zwangerschap. Er zijn overigens ook geen bewijzen van effectiviteit van het vaccin wanneer het wordt gegeven op volwassen leeftijd (BCG-vaccinatie | RIVM).

Screening tijdens de zwangerschap

In principe wordt ook een zwangere gescreend als daartoe reden is, zo mogelijk alleen met een tuberculinehuidtest (Mantoux).

Mantoux (huidtest) tijdens de zwangerschap

Zwangere vrouwen kunnen deze test veilig doen. Bij deze huidtest spuit de onderzoeker een beetje vloeistof onder de huid van de onderarm, aan de linker buitenkant. In de vloeistof zitten gezuiverde eiwitten van de tuberculose-bacterie, dit is ongevaarlijk. De vloeistof komt niet tot nauwelijks in de rest van het lichaam.  Hij komt alleen direct onder de huid en geeft alleen daar een reactie.

Bloedtest (IGRA interferon-gamma release assay (interferon-gamma release assay)) tijdens de zwangerschap

De bloedtest (IGRA) is veilig voor zwangere vrouwen. De betekenis van de bloeduitslag is ook hetzelfde als bij niet-zwangeren.

Contact met open tuberculose tijdens zwangerschap. Wat is het beleid?

Het beleid is hetzelfde als bij iemand die niet zwanger is: een huidtest (Mantoux) en/of een bloedtest (IGRA). Heeft de zwangere vrouw klachten of is er vermoeden van tuberculose? Dan kan een röntgenfoto van de longen (X-thorax) gemaakt worden.

Diagnostiek bij een zwangere met klachten

De diagnostiek is hetzelfde als bij niet-zwangeren. Na een positieve huidtest en/of bloedtest krijgt de zwangere een röntgenfoto van de longen (X-thorax).

Behandeling van tuberculose tijdens de zwangerschap

De standaardbehandeling van tuberculose is hetzelfde als bij niet-zwangeren: isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazinamide met toevoeging van vitamine B6 (pyridoxine). Bij resistentie vindt altijd overleg plaats met een klinisch consulent van één van de twee tuberculosecentra. Streptomycine en fluoroquinolonen zijn gecontra-indiceerd tijdens de zwangerschap.

Meer informatie over preventie en bestrijding tuberculose lees je in de LCI-richtlijn Tuberculose.

Andere richtlijnen