Tuberculose (tbc Tuberculose (Tuberculose)) is een infectieziekte. Mensen krijgen tuberculose door een bacterie. Als de bacterie in je lichaam komt kun je ernstige infecties (ontstekingen) krijgen.

Vaak komt tuberculose voor in de longen. Longtuberculose kan besmettelijk zijn. Tuberculose kan ook in de botten, lymfeklieren, wervels of andere delen van het lichaam zitten. Dan is het niet besmettelijk. Tuberculose is goed te behandelen. In Nederland komt tuberculose weinig voor

Video: tuberculose

video still Tuberculose

Bekijk de video: Tuberculose

Wat zijn de klachten/symptomen bij tuberculose?

De klachten bij tuberculose kunnen zijn:

  • lange tijd hoesten (bij tuberculose in de longen) en slijm bij het hoesten*;
  • ’s nachts erg zweten; 
  • afvallen;
  • geen zin in eten;
  • moe;
  • koorts;
  • moeilijker ademhalen.

* Iemand die langere tijd tuberculose heeft, kan bloed ophoesten

Tuberculose-infectie en de ziekte tuberculose. Wat is het verschil?

Niet iedereen die besmet is met de tuberculosebacterie krijgt de ziekte tuberculose. 1 op de 10 mensen krijgt wel tuberculose. Dit kan na enkele maanden, maar ook pas na jaren. De kans om ziek te worden nadat je besmet bent geraakt, is in de eerste 2 jaar het grootst.

Als je besmet bent met de tuberculosebacterie en niet ziek bent. Dan noemen we dat een tuberculose-infectie. Je bent dan ook niet besmettelijk voor anderen.