Binnen het Aanvullend onderzoek Microvoedingsstoffen beoordeelt het RIVM het Nederlandse voedingsbeleid dat zich richt op microvoedingsstoffen. Ook doet het RIVM verdiepend onderzoek om meer inzicht te krijgen in de inname, status en gezondheid van microvoedingsstoffen. Doel hiervan is om te bekijken of het huidige voedingsbeleid effectief en veilig is. 

De resultaten zijn mogelijk aanleiding voor aanpassingen in dat beleid. Ook het effect van mogelijk nieuw beleid kan het RIVM inschatten. Daarnaast kan het onderzoek zich richten op het overzichtelijk maken van wat al bekend is over een bepaalde doelgroep of voedingsstof. Dit project kan zich richten op de hele Nederlandse bevolking, maar ook op specifieke groepen, zoals vegetariërs of vrouwen in de vruchtbare leeftijd. Voor dit onderzoek kunnen gegevens van de Voedselconsumptiepeiling ( VCP Voedselconsumptiepeiling (Voedselconsumptiepeiling)) gebruikt worden. Daarnaast maakt het RIVM gebruik van andere gegevensbronnen en (systematisch) literatuuronderzoek.