Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMO).

Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Verspreiding van BRMO vormt een serieuze bedreiging voor zorginstellingen. Hoe complexer en intensiever de medische zorg, hoe groter de bedreiging. Patiënten die een infectie hebben met BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Bacteriën behorend tot BRMO anders dan MRSA, XDR-TB en gonokokken
Naam bacterie Meest gebruikte term voor bijzonder resistentie

Enterobacteriën zoals:

  • Escherichia spp
  • Klebsiella spp
  • Proteae spp
  • Derdegeneratie-cefalosporinesresistentie: ESBL
  • Carbapenem-resistentie: CPE, dit omvat o.a. KPC, OXA-48, IMP, VIM en NDM
  • Fluorochinolonen- en aminoglycosiden-resistentie (dubbelresistentie)
Stenotrophomonas maltophilia -
Acinetobacter spp -
Pseudomonas spp Carbapenem-resistentie: VIM
Enterococcus faecium Vancomycine- + amoxicillineresistentie: VRE
Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA en BRMO per zorgverlenende instelling/zorgverlener
Instelling Richtlijnen
Ziekenhuizen
Verpleeg-/verzorgingshuizen
Thuiszorginstellingen
Revalidatiecentra
Psychiatrisch ziekenhuis/GGZ-instelling

In de LCHV-hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen wordt verwezen naar de WIP-richtlijnen

Verstandelijk beperkten-zorg
Huisartsen

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk genoemd

Fysiotherapiepraktijken
Ambulance
Consultatiebureaus
Tandheelkundige praktijken
Overige instellingen
(bijvoorbeeld (medische) kinderdagverblijven, verloskundigenpraktijken, thuissituatie/mantelzorg)
* Welke richtlijn van toepassing is per situatie beoordelen (woonvorm/wie verleent (medische) zorg/risicogroep/risicofactoren).

Presentatie BRMO

In de Powerpoint-presentatie BRMO (klein / groot) wordt de richtlijn op een leuke manier gepresenteerd.

 

 

Patiëntervaring BRMO

Download deze video

Home / Onderwerpen / B / Bijzonder resistente micro-organismen (BRMO)

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu