SNIV

Het doel van SNIV is een netwerk van verpleeghuizen te vormen die functioneren als peilstations voor een landelijke surveillance van infectieziekten in verpleeghuizen.

SNIV heeft verschillende projecten waar u aan kunt deelnemen en waarmee u beter inzicht krijgt in het voorkomen van infecties en antibioticumgebruik in uw verpleeghuis. Dit biedt handvatten voor specifieke infectiepreventie verbetermaatregelen. Doet u ook mee?

Deelnemen

SNIV zoekt gemotiveerde deelnemers die aan de incidentiemeting en/of prevalentiemeting en/of aan projecten binnen de verdiepende surveillance willen meedoen. Aanmelden kan op elk gewenst moment via het aanmeldformulier.

Antibioticaresistentie Surveillance bijeenkomst: Van Data naar Doen

Dinsdag 11 september 2018

Na het succes van vorig jaar is dit de tweede gezamenlijke bijeenkomst van ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Een bijeenkomst waarbij we van Data naar Doen gaan in diverse interactieve workshops.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Lees meer over het programma, de workhops en aanmelding.

Opgaveformulier Kick-off meeting prevalentiemeting november

Via onderstaand formulier kunt u aangeven welke data u beschikbaar bent voor de kick-off meeting prevalentie november.
https://www.formdesk.com/rivm/Kick-off_prevalentieonderzoek

Handleiding Antimicrobial Stewardship

Antimicrobial Stewardship (AMS) is inmiddels gemeengoed binnen de ziekenhuizen, maar is niet zonder meer toepasbaar binnen de verpleeghuiszorg. Door subsidie van ZonMw is het mogelijk geweest om een project te starten binnen de ZZG Zorggroep (een van de aanbieders van verpleeghuiszorg binnen de regio Nijmegen e.o.) om een vertaalslag te maken van AMS in ziekenhuizen naar de verpleeghuissetting. De aanbevelingen en tools in deze handleiding zijn tot stand gekomen naar aanleiding van ervaringen die tijdens de projectperiode van 14 maanden zijn opgedaan en waarin stewardshipactiviteiten zijn
voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.
Het doel van deze handleiding is om organisaties met verpleeghuiszorg (d.w.z. gericht op WLZ geïndiceerde cliënten waarbij het gaat om een integraal aanbod van verpleging, verzorging, behandeling, begeleiding, welzijn en wonen) een praktische leidraad te bieden bij het opzetten en inrichten van AMS, welke aansluit bij het ‘Kwaliteitskader verpleeghuiszorg’.
De aanbevelingen zijn geen richtlijnen; ze zijn veeleer te beschouwen als mogelijke onderdelen van een “gereedschapskist”, welke binnen de eigen samenwerkingsverband ingezet kunnen worden in het kader van AMS.
De handleiding Antimicrobial Stewardship binnen de verpleeghuiszorg kunt u hier vinden.

Griepseizoen 2017-2018

Op de webpagina over het huidige griepseizoen in Nederland is ook een onderdeel gewijd aan griep in verpleeghuizen. Aan de hand van de gegevens uit SNIV wordt een beeld gegeven van het verloop van het huidige griepseizoen in verpleeghuizen.

Home / Onderwerpen / S / SNIV

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu