Tuberculose en zwangerschap

Zwangere vrouw

Risico's

Risico voor zwangere (zelf)

Dezelfde risico’s als voor niet-zwangeren.

Risico voor het ongeboren kind

Verhoogd risico op een vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Sporadisch zijn er gevallen van congenitale (aangeboren) tuberculose.

Risico voor pasgeborene

Blootstelling aan de tuberculosebacterie in de eerste levensmaanden leidt vaak tot snel verlopende klinische tuberculose. 

Naar de brochure over zwangerschap en infecties 


Professionals 

BCG-vaccinatie tijdens de zwangerschap

BCG-vaccin bevat levende (verzwakte) micro-organismen. Er zijn tot nu toe geen gevallen bekend van schadelijke werking op de vrucht, maar uit voorzorg vaccineert men liever niet in het eerste trimester en zo mogelijk helemaal niet tijdens de zwangerschap. Indien er een zwangerschapswens is en de vrouw recent met BCG is gevaccineerd, dan wordt de zwangerschap bij voorkeur uitgesteld tot 3 maanden na BCG-vaccinatie. 

Mantoux (THT, tuberculinehuidtest) tijdens de zwangerschap

Deze mag worden gezet bij zwangerschap. Mantouxvloeistof  bevat gezuiverde eiwitten van Mycobacterium tuberculosis die door de manier van toediening (intracutaan) nauwelijks systemische werking kennen.

Beleid t.a.v. screening van risicogroepen tijdens de zwangerschap

In principe wordt ook een zwangere gescreend als daartoe reden is, zo mogelijk alleen met een tuberculinehuidtest (Mantoux).

Een zwangere heeft contact gehad met een patiënt met open tuberculose. Wat is het beleid?

Het beleid is hetzelfde als bij niet-zwangeren: diagnostiek d.m.v. tubercvulinehuidtest (Mantoux).

Diagnostiek bij een zwangere met klachten

Standaarddiagnostiek bestaande uit X-thorax en kweken.

Behandeling van tuberculose tijdens de zwangerschap

De standaardbehandeling is hetzelfde als bij niet-zwangeren: isoniazide, rifampicine, ethambutol en pyrazinamide met toevoeging van vitamine B6 (pyridoxine).

Bij resistentie vindt altijd overleg plaats met een consulent van de KNCV.

Streptomycine en fluoroquinolonen zijn gecontraïndiceerd tijdens de zwangerschap.

Naar de LCI-richtlijn Tuberculose 

Home / Onderwerpen / T / Tuberculose / Tuberculose en zwangerschap

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu