Mensen maken zich vaak zorgen over het binnenmilieu. Dit blijkt uit het aantal klachten over het binnenmilieu dat bijvoorbeeld bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en binnenkomt. De binnenmilieukwaliteit van woningen wordt beïnvloed door een groot aantal factoren.

 

Van veel factoren afzonderlijk is bekend dat blootstelling hieraan tot gezondheidseffecten kan leiden. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten van gecombineerde blootstellingen aan al deze factoren.

Klachten over het binnenmilieu

65% van de milieugerelateerde gezondheidsklachten die bij GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en worden gemeld gaan over het binnenmilieu. De meeste klachten met betrekking tot het binnenmilieu die gemeld worden bij GGD'en betreffen bezorgdheid (38%), problemen met de ademhalingswegen (26%) en hinder (11%). Daarnaast komen 'algemene' klachten, zoals moeheid, zwakte en klachten van het zenuwstelsel, zoals hoofdpijn, veel voor.

Chemische, fysische en biologische factoren worden ongeveer even vaak als oorzaak van een klacht genoemd. Schimmels, ventilatie en vocht worden door de melders als belangrijkste oorzaken van klachten aangewezen (bron: RIVM-rapportnummer 609333003).

Hoe groot is het probleem in Nederland?

Van een aantal stoffen en problemen in het binnenmilieu is op basis van onderzoek bekend hoe vaak zij voorkomen in Nederlandse woning.

Stoffen in het binnenmilieu in Nederlandse woningen:

 

Stof/probleem

Geschat percentage in Nederlandse woningen

Vochtproblemen

6-16% van woningen, afhankelijk van bouwjaar woning

Zichtbare schimmel

9% van woningen, afhankelijk van bouwjaar

Huisdierallergenen

33% van woningen

Tabaksrook

Ongeveer 40-49% van woningen

Meeroken door niet-rokers in woningen

18-40% van woningen

Concentratie PM2,5 binnen naar buiten

25% bij niet-rokers, 95% bij rokers

Afvoerloze geisers waarbij verbrandingsproducten niet direct afgevoerd worden

12% van de geisers

Vluchtige organische stoffen (VOS vluchtige organische stoffen (vluchtige organische stoffen))

In 0-8 % van woningen is som van VOS > advieswaarde Gezondheidsraad van 200 µg/m3

Formaldehyde

In 60% van woningen wordt het MTR maximaal toelaatbaar risico (maximaal toelaatbaar risico) voor langdurige blootstelling overschreden (10 µg/m3)

Radon

Aanwezig in 100% van woningen 0% boven Europese aanbeveling van 200 Bq/m3

CO2-concentratie meer dan 1.200 ppm parts per million (parts per million)

59% van verblijfsruimten, 47% van slaapruimten

Te hoge temperatuur in zomer

17% van woningen

Bron: RIVM-briefrapportnummer 630789003