VOS vluchtige organische stoffen (vluchtige organische stoffen) zijn organische stoffen die bij kamertemperatuur makkelijk verdampen. Ze kunnen vrijkomen uit allerlei producten die in huis gebruikt worden, zoals verf- en schoonmaakmiddelen, cosmetica, luchtverfrissers en bouwmaterialen. Ook kunnen VOS vrijkomen uit brandvertragers en weekmakers in plastic uit consumentenproducten.

VOS vluchtige organische stoffen (vluchtige organische stoffen) kunnen in eerste instantie stankoverlast veroorzaken. Daarnaast kunnen ze door inademing klachten veroorzaken zoals hoofdpijn, vermoeidheid, en irritatie van de neus, keel en ogen. Voorbeelden van VOS in het binnenmilieu zijn formaldehyde en terpenen. Ook kunnen vrijgekomen VOS in huisstof terechtkomen.

Formaldehyde

Formaldehyde is in bijna alle huizen aanwezig. De stof bevindt zich bijvoorbeeld in spaanplaatmateriaal. Formaldehyde veroorzaakt irritatie aan de slijmvliezen. De concentratie waarbij dit optreedt, verschilt sterk van persoon tot persoon. Gevoelige mensen kunnen bij lage concentraties al hinder en irritatie ondervinden. Formaldehyde kan bij mensen met overgevoelige luchtwegen of astma extra klachten veroorzaken.

Terpenen

Terpenen hebben vaak een harsachtige of bloemachtige geur en worden vanwege deze eigenschap toegevoegd aan luchtverfrissers, schoonmaakmiddelen en meubelwassen. Ze kunnen irriterend werken op de ogen, de huid en de ademhalingsorganen. Terpenen kunnen reageren met ozon en daarbij zeer fijne deeltjes vormen. Er is nog niet veel bekend over de gezondheidseffecten van deze secundaire reactieproducten.

Vlamvertragers en weekmakers in huisstof

Vlamvertragers en weekmakers zijn semi-vluchtige stoffen die kunnen vrijkomen uit verschillende materialen naar de lucht of in huisstof terecht komen. Afhankelijk van de precieze vorm van de stof is blootstelling via inname van huisstof een belangrijke blootstellingsroute. Van weekmakers die uitdampen uit PVC polyvinylchloride (polyvinylchloride)-oppervlakten zijn er aanwijzingen dat ze bijdragen aan een verhoogd risico op astma en allergieën. Het is echter niet bekend of de blootstelling via de lucht of via het huisstof loopt.