Thermisch comfort is de mate waarin men tevreden is over het thermisch binnenklimaat van een gebouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om ‘het warm of koud hebben’ en om tocht en hinder van koude vloeren.

 

Diverse factoren beïnvloeden het thermisch binnenklimaat, zoals het buitenklimaat (wind, zon en temperatuur), isolatie van het gebouw, hoeveelheid en oriëntatie van beglazing en de kwaliteit en capaciteit van verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen.

Gezondheidseffecten van hitte

Langdurige blootstelling aan hoge temperaturen in de zomer (meer dan 25 °C) kan leiden tot uitdroging en gezondheidsproblemen zoals hoofdpijn, vermoeidheid, duizeligheid, hartproblemen. Dit geldt vooral als mensen te weinig vocht binnenkrijgen. Hoge temperaturen zijn met name gevaarlijk voor ouderen, omdat hun thermoregulatiesysteem minder effectief is en ze ongemerkt kunnen uitdrogen.

Kijk voor meer informatie op de onderwerppagina hitte.

Gezondheidseffecten van koude

Een lage binnentemperatuur kan in extreme situaties de gezondheid bedreigen door onderkoeling en bevriezing. Bijvoorbeeld als na wanbetaling gas en elektriciteit wordt afgesloten of in rampsituaties met grootschalige uitval van nutsvoorzieningen. Dit is echter een zeer uitzonderlijk scenario.

Onderzoek heeft aangetoond dat een lagere woonkamertemperatuur en beperkte slaapkamerverwarming is geassocieerd met een hogere oversterfte in de winter (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-richtlijn winterse omstandigheden). Langdurige blootstelling aan erg lage temperaturen (minder dan 11 °C) resulteert in een toename van hart- en luchtwegaandoeningen. Dit komt binnen weinig voor. Wel kan bij lage kamertemperaturen en weinig bewegen bij mensen met lage weerstand, bij ouderen en kinderen, ook zonder dat ze het zelf merken, onderkoeling optreden.