Mensen worden via huisstof aan chemische stoffen blootgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om lood, cadmium, weekmakers en vlamvertragers.

Deze stoffen komen op allerlei manieren terecht in huisstof, bijvoorbeeld door slijtage van producten, inloop van verontreinigde bodem, door stoffen die bij het koken vrijkomen of via de open haard.

De meeste van deze stoffen in huisstof vormen geen risico voor de gezondheid. In bepaalde situaties kan er wel een risico voor de gezondheid optreden. Het gaat dan om: