Net als zelf roken, kan passief roken (de rook inademen van een ander in uw omgeving) de gezondheid negatief beïnvloeden. Door roken komen veel schadelijke stoffen in de binnenlucht.

In tabaksrook bevinden zich duizenden chemische stoffen, zoals PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s, benzeen, koolstofmonoxide, formaldehyde, roetdeeltjes en fijn stof. Van deze stoffen zijn er (minstens) 40 kankerverwekkend.

Naar schatting (Gezondheidsraad, 2003) is passief roken in Nederland de oorzaak van:

  • Enkele honderden sterfgevallen door longkanker
  • Enkele duizenden sterfgevallen door hartaandoeningen
  • Een tiental gevallen van wiegendood
  • Vele tienduizenden gevallen van (meer of minder ernstige) luchtwegaandoeningen bij kinderen