Metalen zoals lood, arseen en cadmium kunnen in huisstof voorkomen en een risico voor de gezondheid vormen.

Lood

Lood is een metaal dat in het verleden veel gebruikt is in de woningbouw, in batterijen en accu’s, in verf en in legeringen. Omdat lood effect heeft op de gezondheid, zijn er maatregelen genomen waardoor de blootstelling aan lood afgenomen is.

Lood kan in huisstof terecht komen door inloop van verontreinigde grond en het uitoefenen van hobby’s zoals solderen. Blootstelling hieraan kan in sommige gevallen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Lood vooral risico voor kinderen

In het lichaam stapelt een groot deel van het lood zich in het skelet; de rest blijft in het bloed zitten. Wanneer iemand lang is blootgesteld aan lood, kan er bloedarmoede ontstaan en de werking van de nieren en de vruchtbaarheid kan worden verstoord. Bij kinderen kunnen lage gehaltes lood in het lichaam al zorgen voor een verstoorde ontwikkeling van het zenuwstelsel, wat zich kan uiten in gedragsstoornissen en in een verminderde intelligentie.

Arseen

Arseen komt voor in sommige grondlagen, in water en in lucht. Het komt ook in het milieu door industriële processen, zoals mijnbouw, smeltfabrieken en olieverbranding. De mens wordt vooral blootgesteld aan arseen via voeding, inname van buitenlucht en water. Arseen in huisstof kan in enkele gevallen een risico vormen voor de gezondheid. De bijdrage van huisstof aan de totale blootstelling van arseen kan aanzienlijk zijn.

Gezondheidseffecten van arseen

Arseen komt in verschillende vormen voor en deze zijn niet allemaal even schadelijk voor de gezondheid. De vorm die in vis voorkomt is minder schadelijk dan de vorm die van de industrie afkomstig is. Kleine hoeveelheden arseen kunnen op de lange termijn huidveranderingen veroorzaken. Ook kan er bloedarmoede optreden en soms komen tintelingen in de ledematen voor. Bij langdurige blootstelling kan longkanker en huidkanker optreden.

Cadmium

Cadmium is een metaal dat in de aardkorst zit. Kleine hoeveelheden cadmium komen in het milieu terecht door bosbranden of vulkanische uitbarstingen, maar het grootste gedeelte komt in het milieu door mijnbouw, olieverbranding en de afvoer en verwerking van metaalhoudende producten. Cadmium komt in het lichaam door bijvoorbeeld het inademen van huisstof, het drinken van vervuild water, roken of het eten van groenten die op vervuilde bodem zijn geteeld. Blootstelling aan cadmium via huisstof is gering in vergelijking met blootstelling via voeding.

Gezondheidseffecten van cadmium

Cadmium komt in het lichaam vooral terecht in de lever en de nieren en het duurt lang voordat het cadmium uit het lichaam gaat. Op de lange termijn kan cadmium de werking van de nieren verstoren en het maakt botten minder stevig. Er is mogelijk ook een verhoogde kans op longkanker na het inademen van cadmium.