Ventilatie is het proces waarbij ‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. Voldoende ventilatie voorkomt dat stoffen zich ophopen in het binnenmilieu.

 

Natuurlijk kunnen door ventilatie ook stoffen van buiten naar binnen komen, maar in het algemeen geldt dat door ventilatie het binnenklimaat verbetert. Een goede ventilatie is sterk afhankelijk van het type woning, ventilatiesysteem en bewonersgedrag.

Luchten alleen niet voldoende

Ook luchten, ramen en deuren wijd tegen elkaar open zetten, kan helpen wanneer de lucht niet fris meer is. Maar na kortdurend luchten is de binnenlucht al snel weer vervuild. Luchten is vooral geschikt tijdens en na een tijdelijke vervuilende activiteit, zoals verven en lijmen, koken en douchen. Ventileren moet altijd gebeuren.

Gebruik van mechanische ventilatie

In veel woningen is een mechanisch afzuigsysteem aangebracht en nieuwbouwwoningen hebben vaak een balansventilatiesysteem. Voorlichting over het gebruik van deze systemen is van belang voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Zo moet het ventilatiesysteem minimaal in de middenstand staan als er iemand thuis is. Ook onderhoud van het systeem en regelmatige reiniging van filters en roosters is van belang. Het Informatiepunt Ventilatie heeft als doel bewoners te helpen beter te ventileren. Het Informatiepunt biedt naast een online 'Advies op Maat' over ventilatie ook een telefonische helpdesk voor huurders en woningeigenaren.