Vlamvertragers vertragen de verbranding van materiaal, en voorkomen daardoor ongevallen bij brand. Er bestaan verschillende soorten vlamvertragers. Veelgebruikte vlamvertragers zijn de gebromeerde vlamvertragers. Deze worden onder andere toegepast in textiel, kabels, meubels en elektronica.

Weinig bekend over gezondheidseffecten

De effecten van gebromeerde vlamvertragers op de gezondheid zijn nog niet precies bekend. Wel is bekend dat deze stoffen kunnen ophopen in het lichaam. Van één bepaalde gebromeerde vlamvertrager (BDE99 broom difenylether 99 (broom difenylether 99)) is een voorlopige gezondheidskundige grenswaarde afgeleid, welke overschreden kan worden door blootstelling aan huisstof en voeding. Dit betekent dat een effect op de gezondheid (afname spermakwaliteit) niet uitgesloten kan worden. Omdat nog weinig bekend is over de effecten van blootstelling aan gebromeerde vlamvertragers, is verder onderzoek noodzakelijk.