Asbest is een natuurlijk product dat veel gebruikt werd in en om gebouwen, vooral in bouwmaterialen. Tegenwoordig is het gebruik ervan verboden. In gebouwen, woningen en scholen die tussen 1960 en 1982 gebouwd zijn kan echter nog asbest aanwezig zijn.

Risico’s voor de gezondheid treden alleen op wanneer losse asbestvezels in de (binnen)lucht vrijkomen en zo ingeademd worden. Dit kan gebeuren bij verwerking (bijvoorbeeld zagen, schuren), beschadiging, verwijdering en slijtage van asbesthoudende materialen. Als het ingeademd wordt, kan het longvlieskanker, buikvlieskanker of longkanker veroorzaken. Het risico van asbest wordt bepaald door de hoeveelheid asbest waaraan men wordt blootgesteld en het type asbestvezel dat wordt ingeademd.