Blootstelling aan NO2 kan mogelijk luchtwegklachten en -aandoeningen veroorzaken of verergeren. Resultaten van studies naar de gezondheidseffecten van NO2 in het binnenmilieu zijn inconsistent.

Sommige studies vinden een verband tussen blootstelling aan NOof gebruik van gasapparaten en luchtwegsymptomen. Andere studies vinden dit bewijs niet.

Het is nog niet duidelijk of de gevonden effecten door NO2 zelf veroorzaakt worden. Aannemelijk is dat blootstelling aan NO2 model staat voor het mengsel aan verbrandingsproducten. Er zijn wel aanwijzingen dat kortdurende piekblootstelling aan NO2 het afweermechanisme tegen bacteriële infecties kan verminderen.