In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment start de verplichte aanlevering van geluidgegevens aan de CVGG. Bronhouders moeten geluidgegevens gestandaardiseerd gaan aanleveren. Om hier alvast mee te oefenen, komt de CVGG met een oefenomgeving. Hierin kunt u als bronhouder het aanleveren van gegevens aan de CVGG oefenen. De oefenomgeving is vanaf juli 2021 beschikbaar.

Waarom proefdraaien met de CVGG?

Het doel van het proefdraaien is tweeledig. Ten eerste kunt u op deze manier laagdrempelig het systeem leren kennen. Bovendien kunt u zo vroegtijdig testen of u de gegevens op de juiste (standaard) manier aanlevert. Het kan namelijk zijn dat de benodigde software om aan te leveren nog niet aanwezig is binnen uw organisatie. Of dat bestaande processen en systemen aangepast moet worden. Daarnaast is het voor ons als ontwikkelaar handig. Zo ontvangen we bruikbare feedback waarmee we de voorziening kunnen optimaliseren. 

Standaardisatie van gegevens

Het uitwisselen van gegevens met de CVGG is gestandaardiseerd. Bronhouders, softwareleveranciers, omgevingsdiensten en adviesbureaus moeten met deze set aan regels (de standaard) gaan werken. De CVGG valideert of aangeleverde gegevens ook daadwerkelijk aan deze standaard voldoen. Gegevens worden ook weer volgens de standaard uitgeleverd. 

De standaard bestaat uit twee onderdelen: het Informatiemodel Geluid en de uitwisselstandaard CVGG. Het uitwisselformaat is GML. 

  • Het Informatiemodel Geluid beschrijft welke gegevens er in de CVGG staan en op welke manier deze gestructureerd zijn. 
  • De uitwisselstandaard beschrijft precies op welke manier en in wat voor formaat de gegevens uitgewisseld moeten worden.

Om u te ondersteunen bij het gebruik van de standaard is het document ‘Toelichting op uitwisselen gegevens’ opgesteld. Dit document en beide onderdelen van de standaard vindt u terug op onze pagina met technische documentatie. Daar staat ook een beknopte handleiding voor de CVGG zelf.

Wie kunnen er proefdraaien met de CVGG?

Vanaf 5 juli stellen we de oefenomgeving open voor de eerste groep geselecteerde partijen. Deze groep bestaat uit RWSRijkswaterstaat, ProRail en DGLM (luchtvaart). Zij moeten straks ook als eerste alle gegevens aanleveren. De groep wordt stapsgewijs uitgebreid, onder andere met partijen die zich al in een vroeg stadium hebben aangemeld. Uiteindelijk krijgen alle bronhouders, omgevingsdiensten en adviesbureaus toegang tot de oefenomgeving.

Organisaties die willen oefenen, kunnen dat aanvragen via cvgg@rivm.nl. U krijgt vervolgens meer informatie toegestuurd over de planning en startdatum.

Omdat gebruikers gefaseerd zullen aansluiten op de CVGG, blijft de oefenomgeving ook na ingebruikname van de CVGG (begin 2022) beschikbaar. 

Hoe werkt het proefdraaien?

In de oefenomgeving kunt u gegevens zowel aanleveren als afnemen. Let op: deze omgeving is bedoeld om kennis te maken met het systeem. De gegevens zijn dus alleen geschikt voor oefendoeleinden. 

Vanaf half juni stellen we een aantal  voorbeeldbestanden beschikbaar op de pagina met technische documentatie . Dit zijn voorbeeldbestanden die voldoen aan de standaard. Het betreft zowel aanleverbestanden als uitleverbestanden. We starten met de aanleverbestanden voor Rijkswegen, Hoofdspoor en Luchtvaart. Daarna volgen de aanleverbestanden voor de andere geluidbronnen en de uitleverbestanden.

Heeft u vragen of komt u er niet uit tijdens het oefenen? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via cvgg@rivm.nl