In 2023 treedt de Omgevingswet in werking. Vanaf dat moment start de verplichte aanlevering van geluidgegevens aan de  Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG) voor het geluidregister. Bronhouders moeten geluidgegevens gestandaardiseerd aanleveren. Sommige partijen moeten dit al eerder  voor de END-geluidbelastingkaart. Om  alvast  te oefenen met het aanleveren van gegevens, is er een oefenomgeving beschikbaar. Hierin kunt u als bronhouder ‘proefdraaien’ met aanleveren van gegevens aan de CVGG.

Waarom proefdraaien?

Het doel van het proefdraaien is tweeledig. Ten eerste kunt u op deze manier laagdrempelig het systeem leren kennen. Bovendien kunt u zo vroegtijdig testen of u de gegevens op de juiste (standaard) manier aanlevert. Het kan namelijk zijn dat de benodigde software om aan te leveren nog niet aanwezig is binnen uw organisatie. Of dat bestaande processen en systemen aangepast moet worden. Daarnaast is het voor ons handig. Zo ontvangen we bruikbare feedback waarmee we de voorziening kunnen optimaliseren.

In de oefenomgeving kunt u gegevens zowel aanleveren als afnemen. Let op: deze omgeving is bedoeld om kennis te maken met het systeem. De gegevens zijn dus alleen geschikt voor oefendoeleinden. De oefenomgeving is hier te vinden.

Standaardisatie van gegevens

Bronhouders, softwareleveranciers, omgevingsdiensten en adviesbureaus moeten met volgens een specifieke set aan regels (de standaard) gaan werken. De CVGG valideert of aangeleverde gegevens ook daadwerkelijk aan deze standaard voldoen. Gegevens worden ook weer volgens de standaard uitgeleverd. Er zijn verschillende standaarden voor het geluidregister en de END geluidbelastingkaarten.

Wie kunnen er proefdraaien?

De oefenomgeving voor het geluidregister was in eerste instantie opengesteld voor de eerste groep geselecteerde partijen. Op dit moment kunnen alle bronhouders, omgevingsdiensten en adviesbureaus toegang krijgen tot de oefenomgeving.

Van 18 mei tot 1 juli 2022 is het ook mogelijk om te oefenen met aanleveren van de END geluidsbelastingkaarten.  Dit geldt voor RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat), ProRail, DGLM (luchtvaart), provincies en zogenoemde agglomeratiegemeenten. Ook adviesbureaus die namens deze bronhouders gegevens aanleveren, kunnen toegang krijgen tot de oefenomgeving.

Aanmelden voor proefdraaien

Wilt u proefdraaien? Mail dan naar cvgg@rivm.nl

  • In deze mail kunt u aangeven of u alleen wilt proefdraaien voor aanleveren voor het geluidregister, of ook voor de END-geluidbelastingkaarten.
  • Als u geen bronhouder bent, geef dan aan of en zo ja met welke bronhouder u samen wilt proefdraaien. Adviesbureaus en omgevingsdiensten moeten hiernaast ook het KvK Kamer van Koophandel (Kamer van Koophandel)-nummer van de organisatie doorgeven. Het betreft dan het KvK-nummer van de organisatie die daadwerkelijk gaat inloggen in de CVGG. Dit is nodig om toegang te geven tot de oefenomgeving van de CVGG.

Voor meer informatie ga naar:

Let op: zowel voor het proefdraaien, als het daadwerkelijk aanleveren heeft u eHerkenning nodig om in te loggen. Lees meer over eHerkenning.

Hulp nodig?

Heeft u vragen of komt u er niet uit tijdens het oefenen? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk via cvgg@rivm.nl