Als bronhouder of gegevensleverancier moet u geluidgegevens aanleveren voor het Geluidregister van de Centrale Voorziening Geluidgegevens  (CVGG) in het kader van de Omgevingswet. Het geluidregister is nog niet beschikbaar, behalve op de proefomgeving.

Dit gaat in verschillende stappen: 

Stap 1: Inloggen met eHerkenning

De CVGG gebruikt eHerkenning om de identiteit van bronhouders en leveranciers te controleren. Als u geluidgegevens wilt aanleveren of berichten publiceren, heeft u een eHerkenning middel niveau 3 nodig.

Lees meer informatie over wat eHerkenning is en het aanvragen van eHerkenning.

Stap 2: Valideren en aanleveren

Bestanden

Bestanden levert u aan als zip-bestand. In het zip-bestand zit enkel 1 gml-bestand. Dit bestand moet u opstellen volgens de regels van het Informatiemodel Geluid en de Uitwisselstandaard.

 • Kies in de tab ‘Aanleveren’ voor ‘Nieuw bestand’ en er verschijnt een lichtgrijs uploadkader. Sleep hierin het bestand of gebruik de knop ‘Kies bestand’ om een bestand op uw computer te selecteren.
 • Zodra de upload is voltooid, komt u uit bij de tab Validaties. De bovenste regel van de tabel toont de lopende validatie. Als de validatie lang duurt (bijv doordat de bestanden erg groot zijn), kunt u de browser sluiten (de validaties lopen gewoon door) en later terugkeren om het resultaat van de validatie te zien.
 • De validaties zijn een technische controle of het bestand voldoet aan de Uitwisselstandaard CVGG en het Informatiemodel Geluid.
 • Als het bestand succesvol gevalideerd is, wordt het automatisch aangeleverd. Afhankelijk van het type bestand verschijnt deze dan in een van de tabs “Vaststelling”, “Monitoring” of “Prognose”.

Ongeldig bestand

 • Als het bestand fouten bevat kan het niet worden aangeleverd. Als u de browser nog heeft openstaan, ziet u bovenaan een melding hiervan. In de laatste kolom van de tabel kunt u een csv comma separated values (comma separated values)-document downloaden met een opsomming van de fouten.
 • De validatieresultaten kunt u ook verwijderen, Als u met de muis over een regel gaat, verschijnt ernaast een symbool van een prullenbak. Hiermee verwijdert u het validatieresultaat. Met de knop ‘Wis alle regels’’ verwijdert u alle validatieresultaten. Let op: dit heeft geen effect op uw aanleveringen, deze beheert u in de andere tabs bij Aanleveren. Het advies is om regelmatig de tab Validaties op te schonen, middels ‘Wis alle regels’.

 

Stap 3: Overzicht bestanden bekijken

Als u bent ingelogd, vindt u in de tab ‘ Aanleveren’ een overzicht van door u aangeleverde bestanden. De bestanden zijn opgeborgen in 1 van de 3 tabs: Vaststelling, Monitoring, Prognose.

Statussen

In CVGG hebben bestanden die u toevoegt een van de volgende statussen:

 1. Aangeleverd: Het bestand is succesvol gevalideerd en kan ter publicatie worden aangeboden. Ook kunt u het bestand nog verwijderen als u nog aanpassingen wilt doen.
 2. Ter publicatie: U heeft een publicatiedatum aangegeven, en tot die tijd heeft het bestand deze status. Ook nu kunt u het bestand nog verwijderen als u nog aanpassingen wilt doen.
 3. Actief: Het bestand is gepubliceerd en daarmee zijn de gegevens officieel onderdeel van het geluidregister. Het bestand kan nu gedownload worden, en bekeken in de Kaart. U kunt het bestand nu niet meer verwijderen.
 4. Inactief: Een bestand wordt automatisch inactief als u een nieuwe versie van de gegevens aanlevert en publiceert. Ook inactieve bestanden kunnen niet worden verwijderd, omdat ze deel uitmaken van de historie van het geluidregister.

 

Stap 4: Ter publicatie aanbieden

Als u klikt op de regel van het aangeleverde bestand, kunt u de detailgegevens van het bestand inzien. De detailpagina biedt 3 functionaliteiten:

 • Het bekijken van de gegevens op de kaart. Dit geldt niet voor bestanden van het type ‘Monitoring’.
 • Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole. Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling.
 • Publiceren. Hier kiest u de datum waarop het bestand gepubliceerd moet worden. Dit is op zijn vroegst de volgende dag. U kunt bestanden niet terug in de tijd publiceren. Zodra u een datum heeft gekozen en op OK klikt, krijg het aangeleverde bestand de status 'Ter publicatie'. Op de aangegeven datum wordt het bestand dan automatisch gepubliceerd en krijgt het de status 'Actief'.

Stap 5: een publicatie handmatig intrekken

In de reguliere werkwijze vervangt een nieuw bestand van dezelfde geluidbron of terrein – in geval van het type vaststelling – automatisch het al gepubliceerde bestand. Het kan echter voorkomen dat het beheer van een geluidbron verandert, bijvoorbeeld als u niet meer de beheerder van de geluidbron bent, of als een geluidbron in z’n geheel vervalt. In die gevallen kunt u een publicatie handmatig intrekken. Het bestand maakt dan geen onderdeel meer uit van het Geluidregister.

Als u bent ingelogd, klik dan rechtsboven op de naam van uw organisatie, en kies Beheer uit het submenu dat dan verschijnt.

Op de pagina die volgt staat onder de toelichting een keuzelijst met bestanden die door u gepubliceerd zijn. Daaronder omschrijft u de reden voor het handmatig intrekken. Kies tot slot een datum en dan kunt u de publicatie intrekken. Let op: wanneer u ten onrechte een publicatie intrekt bent u als bronhouder ‘in gebreke’. Bij twijfel kunt u contact opnemen met IPLO Home | Informatiepunt Leefomgeving.

 

Stap 6: Berichten publiceren

Als bronhouder bent u verplicht om een besluit tot vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde te verstrekken aan het geluidregister. Hiervoor doet u in de CVGG een ‘Melding van een besluit’. Momenteel is dit het enige type bericht dat u kunt publiceren.

Let op: Deze melding is bedoeld voor gebruikers van de CVGG en vervangt niet de officiële bekendmaking.

Als u bent ingelogd, vindt u in de laatste tab het overzicht van uw gepubliceerde berichten. Heeft u nog geen berichten gepubliceerd, dan is er geen tabel te zien. Met de knop ‘ Nieuw bericht’  kunt een bericht toevoegen.

 

Een nieuw bericht

U kunt 3 verschillende types berichten plaatsen:

 1. Melding van besluit:
  Als bronhouder bent u verplicht om een aanduiding van het besluit tot vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde te verstrekken aan het geluidregister met daarin een link naar de bekendmaking.
 2. Bericht over besluit:
  Dit type bericht gebruikt u om iets te zeggen over een besluit, anders dan de officiële aanduiding. Het kan dan gaan om een vooraankondiging, of iets anders dat u gebruikers wilt vertellen over een besluit.
 3. Mededeling:
  Dit type bericht gebruikt u voor alle andere zaken die u afnemers wilt vertellen. Bijvoorbeeld een geconstateerde fout in gepubliceerde gegevens. U dient deze fout uiteraard wel te herstellen.

Met de keuze voor de publicatiedatum bepaalt u vanaf wanneer het bericht voor gebruikers of afnemers zichtbaar wordt.

Melding van een besluit

Bij een ‘Melding van besluit’ dient u een ‘Datum bekendmaking’ in te vullen. Dit is de datum waarop het besluit officieel bekendgemaakt is, omdat het besluit juridisch gezien pas in werking getreden is als het is bekendgemaakt (Art. 11.52 1.a.2o Besluit Kwaliteit Leefomgeving). De bekendmaking doet u bijvoorbeeld op www.officielebekendmakingen.nl. Een directe link naar de bekendmaking van het besluit is daarom ook verplicht. De link dient u op te nemen in het vak URL, deze begint met http:// of https://. Gebruik het volledige adres. Om typefouten te voorkomen is het handig om de link te kopiëren en te plakken.

De datum waarop het besluit genomen is kan soms enige tijd liggen voor de datum bekendmaking. We adviseren om de datum waarop het besluit genomen is in het vak ‘Tekst bericht’ op te nemen. Dat draagt bij aan de vindbaarheid.

In het vak ‘Tekst hyperlink’ neemt u de tekst op die gebruikers zien om op te klikken.