Als bronhouder of gegevensleverancier moet u geluidgegevens aanleveren voor het Geluidregister van de Centrale Voorziening Geluidgegevens  (CVGG) in het kader van de Omgevingswet. Het geluidregister is nog niet beschikbaar, behalve op de proefomgeving.

Dit gaat in verschillende stappen: 

Stap 1: Inloggen met eHerkenning

De CVGG gebruikt eHerkenning om de identiteit van bronhouders en leveranciers te controleren. Als u geluidgegevens wilt aanleveren of berichten publiceren, heeft u een eHerkenning middel niveau 3 nodig.

Lees meer informatie over wat eHerkenning is en het aanvragen van eHerkenning.

Stap 2: Valideren en aanleveren

Bestanden

Bestanden levert u aan als zip-bestand. In het zip-bestand zit enkel 1 gml-bestand. Dit bestand moet u opstellen volgens de regels van het Informatiemodel Geluid en de Uitwisselstandaard.

CVGG handleiding aanleveren geg_ingelogd_01a
 • Kies in de tab ‘Aanleveren’ voor ‘Nieuw bestand’ en er verschijnt een lichtgrijs uploadkader. Sleep hierin het bestand of gebruik de knop ‘Kies bestand’ om een bestand op uw computer te selecteren.
 • Zodra de upload is voltooid, komt u uit bij de tab Validaties. De bovenste regel van de tabel toont de lopende validatie. Als de validatie lang duurt (bijv doordat de bestanden erg groot zijn), kunt u de browser sluiten (de validaties lopen gewoon door) en later terugkeren om het resultaat van de validatie te zien.
 • De validaties zijn een technische controle of het bestand voldoet aan de Uitwisselstandaard CVGG en het Informatiemodel Geluid.
 • Als het bestand succesvol gevalideerd is, wordt het automatisch aangeleverd. Afhankelijk van het type bestand verschijnt deze dan in een van de tabs “Vaststelling”, “Monitoring” of “Prognose”.

Ongeldig bestand

 • Als het bestand fouten bevat kan het niet worden aangeleverd. Als u de browser nog heeft openstaan, ziet u bovenaan een melding hiervan. In de laatste kolom van de tabel kunt u een csv comma separated values (comma separated values)-document downloaden met een opsomming van de fouten.
 • De validatieresultaten kunt u ook verwijderen, Als u met de muis over een regel gaat, verschijnt ernaast een symbool van een prullenbak. Hiermee verwijdert u het validatieresultaat. Met de knop ‘Wis alle regels’’ verwijdert u alle validatieresultaten. Let op: dit heeft geen effect op uw aanleveringen, deze beheert u in de andere tabs bij Aanleveren. Het advies is om regelmatig de tab Validaties op te schonen, middels ‘Wis alle regels’.

Toelichting bij handleiding validatie CVGG gegevens

 

Stap 3: Overzicht bestanden bekijken

Als u bent ingelogd, vindt u in de tab ‘ Aanleveren’ een overzicht van door u aangeleverde bestanden. De bestanden zijn opgeborgen in 1 van de 3 tabs: Vaststelling, Monitoring, Prognose.

afbeelding van stapsgewijs aanleveren van bestanden

Statussen

In CVGG hebben bestanden die u toevoegt een van de volgende statussen:

 1. Aangeleverd: Het bestand is succesvol gevalideerd en kan ter publicatie worden aangeboden. Ook kunt u het bestand nog verwijderen als u nog aanpassingen wilt doen.
 2. Ter publicatie: U heeft een publicatiedatum aangegeven, en tot die tijd heeft het bestand deze status. Ook nu kunt u het bestand nog verwijderen als u nog aanpassingen wilt doen.
 3. Actief: Het bestand is gepubliceerd en daarmee zijn de gegevens officieel onderdeel van het geluidregister. Het bestand kan nu gedownload worden, en bekeken in de Kaart. U kunt het bestand nu niet meer verwijderen.
 4. Inactief: Een bestand wordt automatisch inactief als u een nieuwe versie van de gegevens aanlevert en publiceert. Ook inactieve bestanden kunnen niet worden verwijderd, omdat ze deel uitmaken van de historie van het geluidregister.

Stap 4: Ter publicatie aanbieden

Als u klikt op de regel van het aangeleverde bestand, kunt u de detailgegevens van het bestand inzien. De detailpagina biedt 3 functionaliteiten:

 • Het bekijken van de gegevens op de kaart. Dit geldt niet voor bestanden van het type ‘Monitoring’.
 • Het uitvoeren van een kwaliteitscontrole. Deze functionaliteit is nog in ontwikkeling.
 • Publiceren. Hier kiest u de datum waarop het bestand gepubliceerd moet worden. Dit is op zijn vroegst de volgende dag. U kunt bestanden niet terug in de tijd publiceren. Zodra u een datum heeft gekozen en op OK klikt, krijg het aangeleverde bestand de status 'Ter publicatie'. Op de aangegeven datum wordt het bestand dan automatisch gepubliceerd en krijgt het de status 'Actief'.
Kaart met uitleg over publiceren op pagina Geluidregister

Stap 5: Berichten publiceren

Als bronhouder bent u verplicht om een besluit tot vaststelling van een geluidproductieplafond als omgevingswaarde te verstrekken aan het geluidregister. Hiervoor doet u in de CVGG een ‘Melding van een besluit’. Momenteel is dit het enige type bericht dat u kunt publiceren.

Let op: Deze melding is bedoeld voor gebruikers van de CVGG en vervangt niet de officiële bekendmaking.

Als u bent ingelogd, vindt u in de laatste tab het overzicht van uw gepubliceerde berichten. Heeft u nog geen berichten gepubliceerd, dan is er geen tabel te zien. Met de knop ‘ Nieuw bericht’  kunt een bericht toevoegen.

Uitleg over het publiceren van een nieuw bericht

Een nieuw bericht

Een bericht heeft een aantal verplichte en optionele velden. Een bericht bevat minimaal:

 • een titel,
 • een keuze voor het type bericht (momenteel alleen Melding van besluit),
 • een publicatiedatum,
 • een datum bekendmaking,
 • een tekst.
Uitleg bij handleiding CVGG aanlevering_vaststelling berichten

De tekst van het bericht kunt u overnemen via het klembord of zelf typen in het venster. Boven het tekstveld kunt u geselecteerde woorden of regels formatteren  zoals vet, cursief, onderstreept en doorgehaald.  Verder kunt u teksten als opsomming opnemen, met of zonder nummering.

Onder het tekstveld kunt u optioneel een directe link toevoegen naar het besluit. Gebruik het linkervak voor de tekst die gebruikers zien om op te klikken. In het vak URL vult u de link in. Gebruik het volledige adres. U begint met de link http:// of https:// Het handigst is deze links te kopiëren en te plakken.

Met de keuze voor de publicatiedatum bepaalt u vanaf wanneer het bericht voor gebruikers of afnemers zichtbaar wordt.