Om gegevens aan te leveren aan de CVGG moet een gebruiker gemachtigd zijn. De CVGG gebruikt eHerkenning om de identiteit van bronhouders en leveranciers te controleren. Hieronder staat toegelicht welke vorm van eHerkenning nodig is voor de CVGG en wat er moet gebeuren om een medewerker of leverancier te machtigen.

Wat is eHerkenning

eHerkenning regelt de herkenning van een gebruiker en controleert de bevoegdheid van personen die online gebruik willen maken van een overheidsdienst. In dit geval de CVGG. Op deze manier weten we zeker dat de personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie geluidgegevens of geluidkaarten aan te leveren.

Benodigde eHerkenning voor de CVGG

Voor het aanleveren van bestanden moet u als bronhouder of leverancier beschikken over een eHerkenningsmiddel van niveau 3. Bij dit niveau vindt inloggen plaats op basis van 2-factor authenticatie. Dit is een combinatie van iets dat de gebruiker weet (gebruikersnaam en wachtwoord) en krijgt (code via SMS of token). Voor ketenmachtiging (zie hieronder) geldt ook eHerkenning niveau 3.

De verantwoordelijkheid voor het tijdig aanschaffen van een eHerkenningsmiddel ligt bij de bronhouders en leveranciers. Dit houdt in dat iedere medewerker die de aanlevering uitvoert een eHerkenningsmiddel moet aanvragen bij een aanbieder. Bekijk ook een lijst van aanbieders. Op deze website vindt u ook een handig stappenplan voor het aanvragen van eHerkenning.

Let op: Gaat u als bronhouder zelf geen gegevens aanleveren? Dan hoeft u zelf ook niet over een eHerkenningsmiddel te beschikken.

Machtigingen

Om toegang te krijgen tot de CVGG moet een individuele medewerker daarvoor gemachtigd zijn. Dit machtigen gebeurt door de machtigingenbeheerder van eHerkenning in uw eigen organisatie. Hoe werkt het?

  • Bij de aanvraag van het eHerkenningsmiddel geeft de medewerker aan voor welke diensten voor welke dienst deze machtiging nodig is. Voor de CVGG dient u gemachtigd te zijn voor eHerkenning dienst: ‘Centrale Voorziening Geluidgegevens’. Als u gemachtigd bent voor deze dienst kunt u zowel gebruik maken van de Oefenomgeving CVGG als de  productie-omgeving CVGG (vanaf 1 juli 2022).
  • De machtiging wordt vervolgens goedgekeurd door iemand in de organisatie die tekenbevoegd is volgens de Kamer van Koophandel.
  • De tekenbevoegde kan ook een machtigingenbeheerder aanstellen. Deze beheerder is een medewerker die zelf over een eHerkenningsmiddel beschikt en namens de organisatie machtigingen verstrekt.

Ketenmachtigingen

Leveranciers die namens bronhouders gegevens aan de CVGG aanleveren, moeten door de bronhouders gemachtigd worden. Dat kan in eHerkenning geregeld worden met een zogenaamde ketenmachtiging. Hiervoor moeten ze een ‘overeenkomst voor ketenmachtigen’ afsluiten bij de aanbieder van een eHerkenningsmiddel. Er zijn twee scenario’s.

  1. Een bronhouder kan via de aanbieder van het eigen eHerkenningsmiddel een leverancier machtigen. De leverancier krijgt vervolgens van zijn aanbieder een machtiging. Het is niet noodzakelijk dat bronhouder en leverancier dezelfde aanbieder gebruiken.
  2. Een leverancier initieert de aanvraag voor een machtiging naar één of meer bronhouders. Een bronhouder hoeft hiervoor niet zelf over een eHerkenningsmiddel te beschikken.