Naast het vragenlijstonderzoek heeft het RIVM mensen geinterviewd om beter te begrijpen wat mensen vonden van onder andere de basisadviezen en de maatregelen die van kracht waren op dat moment. De interviews boden de mogelijkheid om verdieping te zoeken op specifieke thema’s en om inzicht te krijgen in de motivaties en drijfveren van mensen voor hun gedrag. Ook kon met interviews inzichten worden opgehaald bij groepen die met de vragenlijst niet goed worden bereikt, zoals jongeren. Hieronder vindt u een overzicht van alle interviewrondes.

NB: De interviews zijn afgenomen in de periode mei 2020 – juli 2022. De mensen met wie de interviews zijn gehouden, zijn geselecteerd uit de deelnemers van het vragenlijstonderzoek.