Vaccinatiebereidheid - RIVM Corona Gedragsunit

Welke factoren zijn van invloed op deelname aan vaccinatie en welke sentimenten en overwegingen hebben mensen bij de keuze voor het ontvangen van een vaccinatie? Het RIVM heeft diverse onderzoeken uitgevoerd naar vaccinatiebereidheid. Met de opgehaalde informatie kan de overheid transparant communiceren over de vaccinatiecampagne, zodat de burger een geïnformeerde keuze kan maken.

Kennisupdate

In de kennisupdate Vaccinatiebereidheid zomer/najaar 2022 (d.d. 15 juli 2022) worden de inzichten uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek gedeeld om verder inzicht te krijgen in factoren die samenhangen met de vaccinatiebereidheid in de komende fase van de pandemie.

Cijfers

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact is op mensen houden het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland (samen met de regionale GGD’en) een grootschalig vragenlijstonderzoek. Naast het vragenlijstonderzoek is er nog een aanvullend onderzoek: het Trendonderzoek. Voor dit onderzoek wordt  een (landelijk en regionaal) representatieve steekproef getrokken uit de Nederlandse bevolking. De cijfers presenteren we op het coronadashboard van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Uitgelichte publicaties

In verschillende wijken hebben GGD’en in het najaar van 2021 prikbussen (mobiele vaccinatie-units) ingezet. In de regio Amsterdam, in wijken waar het percentage gevaccineerde mensen lager is, werden tijdens de inzet van prikbussen meer eerste coronavaccinaties gezet, lees meer informatie over de resultaten (d.d. 12 september 2022).

Vaccinatiekeuze is een complex proces waarbij persoonlijke motivaties en sociale en maatschappelijke factoren elkaar beïnvloeden. In de kennisupdate Vaccineren | Inzicht in gedrag (d.d. 21 december 2021) bieden we inzicht in gedrag, motivaties en barrières om wel of niet te kiezen voor vaccineren tegen COVID-19. 

Specifiek inzicht levert de memo Vaccinatiebereidheid COVID-19 onder groepen met een migratieachtergrond; verkenning van beïnvloedende factoren en strategieën voor communicatie en beleid. Hierbij is gebruik gemaakt van resultaten uit nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek en interviews met experts.

Het maken van geïnformeerde keuzes over het wel of niet laten vaccineren tegen COVID-19 kan bijdragen aan het draagvlak op de langere termijn. In Drie pijlers voor een effectieve en evenwichtige vaccinatiecampagne (d.d. 8 april 2021) is beschreven welke drie elementen van belang zijn om burgers in staat te stellen een goed geïnformeerde keuze te maken.

Internationale publicaties

In Did the temporary suspension of Vaxzveria vaccinations influence COVID-19 vaccination intentions, vaccination perceptions and trust in the vaccination campaign? A repeated survey study in the Netherlands (10 februari 2023, gepubliceerd in Vaccine) rapporteren we over de mogelijke invloed van het pauzeren van AstraZeneca vaccinaties op publieke percepties van COVID-19 vaccinaties, vaccinatie intenties en vertrouwen in de vaccinatiecampagne.  

In COVID-19 Vaccination Intent and Belief that Vaccination Will End the Pandemic (8 Augustus 2022, gepubliceerd in Emerging Infectious Diseases) rapporteren we over een onderzoek naar verschillende overtuigingen die mensen hebben over corona en coronavaccinaties, en hoe die overtuigingen samenhangen met iemands voornemen om zich (wel of niet) te vaccineren tegen corona. 

In Understanding COVID-19 vaccination willingness among youth: A survey study in the Netherlands (15 Februari 2022, gepubliceerd in Vaccine) rapporteren we over een onderzoek naar de bereidheid onder jongeren om zich te vaccineren tegen corona.

In Understanding a national increase in COVID-19 vaccination intention, the Netherlands, November 2020–March 2021 (9 September 2021, gepubliceerd op Eurosurveillance van de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (European Centre for Disease Prevention and Control)), geven we een verklaring van de toename van de vaccinatiebereidheid in Nederland en welke factoren van invloed zijn op deelname aan vaccinatie.

Terug naar overzichtspagina