Inzichten uit de literatuur, uit nieuw onderzoek en expertise van partnerorganisaties wordt samengebracht om te komen tot waardevolle kennis voor preventief gedrag en gezondheid.

Voor actuele cijfers verwijzen we naar de pagina onderzoeken.

Andere publicaties

2023

2022

2021

2020

Gedragsreflecties

Op verzoek van het ministerie van  VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de  NCTV Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) stelt het RIVM regelmatig gedragsreflecties op.