Thuis werken - corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het van belang dat mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus in isolatie of quarantaine gaan. Hoeveel van de mensen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis én laten zich testen? En zo niet, welke redenen geven ze daarvoor? Sinds voorjaar 2020 heeft de Corona Gedragsunit verschillende onderzoeken uitgevoerd over thuisblijven, testen en quarantaine.

Cijfers

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland (samen met de regionale GGD’en) elke zes weken een grootschalig vragenlijstonderzoek. Hierin vind je onder andere actuele cijfers over testen, thuisblijven en quarantaine.

Publicaties

Testbereidheid
Gedragswetenschappers van het RIVM hebben in februari en maart 2020 meegewerkt aan twee van de vier pilots Risicogericht grootschalig testen: in de gemeenten Dronten en Bunschoten is onderzocht welk effect twee factoren – de afstand tot een testlocatie en de informatie in een uitnodigingsbrief – hebben op het aantal mensen dat zich laat testen en de testfrequentie. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het rapport Verhogen van testdeelname tijdens de pilot grootschalig testen in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten (d.d. 7 juli 2021).

In de notitie De juiste test in de juiste situatie (7 mei 2021) bieden we suggesties voor communicatie en beleid omtrent testen op het coronavirus. De nadruk in deze notitie ligt op het ondersteunen van mensen om de juiste test te kiezen in de juiste situatie en daar ook de juiste gedragsconsequenties aan te kunnen verbinden.

In januari 2021 onderzochten we de Redenen om niet te laten testen (d.d. 15 januari 2021). In deze notitie vind je een vergelijking tussen inzichten uit Ronde 3 (mei 2020) en Ronde 8 (november 2020) van het vragenlijstonderzoek van RIVM, GGD GHOR Nederland en de GGD'en, en suggesties voor communicatie en beleid.

Eerder publiceerden we al de analyse Thuisblijven, testen en quarantaine (d.d. 14 juli 2020).  

Thuisblijven en quarantaine
Inzicht in hoeveel mensen in Nederland zich aan hun quarantaine- of isolatie-advies houden en waarom wel of juist niet, kan de basis vormen voor een strategie om het gedrag te ondersteunen en faciliteren. 

De memo Maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken (d.d. 22 maart 2021) gaat in op het #hoedan van het beperken van contacten in de thuissituatie: welke typen maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken bestaan er en wat zijn de effecten daarvan op naleving, draagvlak en welzijn?

Gedragswetenschappers van het RIVM hebben tijdens twee van de vier pilots Risicogericht grootschalig testen (februari en maart 2021) in kaart gebracht op welke manier de overheid mensen kan ondersteunen bij isolatie en quarantaine.

De notitie Naleven van quarantaine en isolatie advies (11 november 2020) beschrijft in hoeverre mensen thuis blijven als ze wegens een (mogelijke) COVID-19 besmetting het advies krijgen in quarantaine of isolatie te gaan. En waarom gaan mensen in sommige gevallen toch naar buiten terwijl een quarantaine of isolatieadvies geldt? Verder wordt ingegaan op wat mensen zou kunnen motiveren of helpen om wel het quarantaine of isolatie advies op te volgen. Deze analyse is op basis van onderzoeksdata uit september en oktober 2020.

 

Verhalen over thuisblijven