Thuis werken - corona

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is het van belang dat mensen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus in isolatie of quarantaine gaan. Hoeveel van de mensen met corona-gerelateerde klachten blijven thuis én laten zich testen? En zo niet, welke redenen geven ze daarvoor? Sinds voorjaar 2020 heeft de Corona Gedragsunit verschillende onderzoeken uitgevoerd over thuisblijven, testen en quarantaine.

Cijfers

Om beter te begrijpen hoe mensen denken over de coronamaatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hier aan te houden en wat de impact op mensen is, houden het RIVM en GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland (samen met de regionale GGD’en) elke zes weken een grootschalig vragenlijstonderzoek. Hierin staan onder andere actuele cijfers over testen, thuisblijven en quarantaine.

Publicaties

Testbereidheid
Testen, opsporen en isoleren is belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Hierbij is het testgedrag van de bevolking heel belangrijk. De kennisupdate Testen op corona: een overzicht van testgedrag (d.d. 25 juli 2022) geeft inzicht in hoeveel en door wie er wordt getest door de tijd heen en waarom mensen (niet) testen bij klachten. Dit is een vervolg op de kennisupdate (Zelf)testen tijdens de coronapandemie (d.d. 6 december 2021).

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van een zelftest. De kosten voor een zelftest variëren, maar wat vinden mensen van deze kosten? En welke rol speelt onze mening over de kosten in het gebruik van zelftesten? Het RIVM onderzocht de Betaalbaarheid van zelftesten en testgedrag (d.d. 15 maart 2021).

Wie naar school gaat of in het onderwijs werkt, wordt gevraagd twee keer per week een zelftest te doen. Hoe kijken ouders aan tegen het afnemen van zelftesten bij hun kinderen en waar lopen zij tegenaan? De pagina Zelftesten bij kinderen: moeilijk of makkelijk? (d.d. 10 maart 2022) biedt een overzicht van overwegingen van ouders en strategieën om zelftesten bij kinderen makkelijk te maken.

Uit de vignette studie (zelf)testen bij klachten (d.d. 2 december 2021) is gebleken dat het laagdrempelig beschikbaar stellen van voldoende zelftesten kan bijdragen aan de bestrijding van het virus. De verwachting is dat meer mensen zich testen en dit ook sneller doen als men zelftesten in huis heeft.

In de notitie De juiste test in de juiste situatie (7 mei 2021) bieden we suggesties voor communicatie en beleid omtrent testen op het coronavirus. De nadruk in deze notitie ligt op het ondersteunen van mensen om de juiste test te kiezen in de juiste situatie en daar ook de juiste gedragsconsequenties aan te kunnen verbinden.

In januari 2021 onderzocht het RIVM de Redenen om niet te laten testen (d.d. 15 januari 2021). In deze notitie vind je een vergelijking tussen inzichten uit Ronde 3 (mei 2020) en Ronde 8 (november 2020) van het vragenlijstonderzoek van RIVM, GGD GHOR Nederland en de GGD'en, en suggesties voor communicatie en beleid.

Pilots grootschalig testen Dronten en Bunschoten
Gedragswetenschappers van het RIVM hebben in februari en maart 2020 meegewerkt aan twee van de vier pilots Risicogericht grootschalig testen. In de gemeenten Dronten en Bunschoten is onderzocht of de afstand tot een testlocatie en de informatie in een uitnodigingsbrief gevolgen hebben voor het aantal mensen dat zich laat testen en het aantal keer dat ze testen. De resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in twee rapporten met als thema's testen (1e rapport) en thuisblijven (2e rapport):

  1. Verhogen van testdeelname tijdens de pilot grootschalig testen in de gemeente Dronten en gemeente Bunschoten (d.d. 7 juli 2021)
  2. Ondersteuning bij thuisisolatie en quarantaine: onderzoek tijdens de pilot Grootschalig testen in de gemeenten Bunschoten en Dronten begin 2021 (d.d. 7 juli 2022 )

Thuisblijven en quarantaine
Sinds maart 2022 zijn de laatste coronamaatregelen vervallen. Hoe kijken mensen op dit moment aan tegen testen, isolatie en de adviezen in bredere zin? En welke factoren spelen een rol bij het wel of niet naleven van de adviezen? De resultaten van dit kwalitatieve onderzoek staan op Testen, thuisblijven en andere adviezen: leeft het nog? (d.d. 14 juli 2022). 

Ook na het versoepelen van de meeste coronamaatregelen leven er nog mensen in sociale isolatie om blootstelling aan het coronavirus te voorkomen. Vooral mensen met een medische aandoening zijn bang voor een besmetting en blijven daarom thuis. De memo Mensen in sociale isolatie als gevolg van de coronacrisis (d.d. 29 april 2022) biedt achtergronden en aanknopingspunten om deze mensen beter te ondersteunen.

De memo Maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken (d.d. 22 maart 2021) gaat in op het #hoedan van het beperken van contacten in de thuissituatie: welke typen maatregelen die bezoek in de thuissituatie beperken bestaan er en wat zijn de effecten daarvan op naleving, draagvlak en welzijn?

In de notitie Naleven van quarantaine en isolatie advies (11 november 2020) staat beschreven in hoeverre mensen thuisblijven als ze wegens een (mogelijke) COVID-19 besmetting het advies krijgen in quarantaine of isolatie te gaan. En wat zijn redenen om in sommige gevallen toch naar buiten te gaan? Daarnaast geeft de notitie antwoord op de vraag wat mensen zou kunnen motiveren of helpen om wel het quarantaine- of isolatieadvies op te volgen.

Verhalen over thuisblijven