Geluid in onze leefomgeving is veelal afkomstig van verkeer, zoals (vracht)auto’s, treinen en vliegtuigen. Daarnaast kan door activiteiten als fabrieken, windturbines, schietterreinen, evenementen en horeca het geluidniveau in de leefomgeving toenemen. Voor al deze bronnen van geluid is in wetten en regels vastgelegd tot welk niveau ze geluid mogen maken.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu?

Het RIVM monitort de geluidniveaus en daarmee de geluidkwaliteit in Nederland ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, spoor en luchtvaart. De metingen uit het Trendmeetnet Geluid worden hierbij gebruikt ter validatie van rekenresultaten. Daarnaast bepaalt het RIVM de gezamenlijke bijdrage van weg-, spoor en luchtvaartgeluid. Deze is beschikbaar in geluidklassen van 5 dBdecibel. Dit betekent dat deze gegevens geschikt zijn voor kwalitatieve beoordeling, maar niet voor wettelijke toetsing.

Via de applicatie geluidbelasting per postcode kunt u de geluidkwaliteit voor de door u ingevoerde postcode opvragen.