Het NEVO-bestand bevat gegevens over energie en ruim 130 verschillende voedingsstoffen. 

Beschrijving voedingsstoffen

Alle voedingsstoffen waarvan gehaltes aanwezig zijn in NEVO-online zijn te vinden in het document ‘Overzicht voedingsstoffen.

Een uitgebreide omschrijving van deze voedingsstoffen kunt u vinden in ‘NEVO-online 2023: achtergrondinformatie

De in NEVO aanwezige vetzuurclusters, bijvoorbeeld verzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren, zijn opgebouwd uit verschillende afzonderlijke vetzuren. Welke vetzuren er onder ieder vetzuurcluster vallen is in het document vetzuurclusters terug te vinden.

Biologische beschikbaarheid en biologische activiteit

Biologische beschikbaarheid, of wel het deel van een voedingsstof dat wordt opgenomen in het maagdarmkanaal en door het lichaam kan worden gebruikt, wordt door veel verschillende factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld de chemische vorm waarin de voedingsstof voorkomt, de verbindingen die met andere stoffen worden aangegaan en individuele factoren. 

De biologische activiteit van een voedingsstof is het effect dat de stof heeft in het lichaam, deze is gerelateerd aan de biologische beschikbaarheid. 

De concentraties van voedingsstoffen in NEVO-online zijn de totale hoeveelheden, zonder correcties voor biologische beschikbaarheid. Voor een aantal vitamines is echter wel rekening gehouden met de biologische activiteit van de stoffen. Bij het berekenen van de activiteit van retinol en carotenoïden (RAE Retinol Activity Equivalents (Retinol Activity Equivalents) en RE), totaal vitamine E en folaatequivalenten is rekening gehouden met het verschil in activiteit van de individuele stoffen.