De medewerkers van het Nederlands Voedingsstoffenbestand besteden veel aandacht aan de kwaliteit van de gegevens in NEVO-online. Aan de hand van de procedures in het NEVO-kwaliteitshandboek, worden alle gegevens over de voedingswaarden beoordeeld. Welke voedingsmiddelen passen bij elkaar onder een nevo-code en welke naam krijgt dat product dan in NEVO? Welke voedingswaardes zijn beschikbaar en zijn die betrouwbaar? 

Bronnen van NEVO

De voedingswaardegegevens in NEVO zijn afkomstig van verschillende bronnen.

De meest betrouwbare voedingswaardegegevens komen uit chemische analyses, uitgevoerd in geaccrediteerde laboratoria. Analyses die uitgevoerd zijn in opdracht van NEVO zijn gedaan op mengmonsters, waarin verschillende merken van hetzelfde product zijn gemengd. Bij analyses van verse producten worden de voedingsmiddelen op verschillende plaatsen aangekocht.  Zijn er geen analysegegevens beschikbaar, dan  worden gegevens overgenomen uit buitenlandse tabellen, wetenschappelijke literatuur of van etiketten van voedingsmiddelen.

Ontbrekende waarden zijn, indien mogelijk, ingevuld door de samenstelling af te leiden uit de ingrediënten van het voedingsmiddel. Dit wordt gedaan door een recept te berekenen op basis van die ingrediënten. Ook kan een gehalte overgenomen worden van vergelijkbare voedingsmiddelen of via logische beredenering. Een voorbeeld van logische beredenering is ‘plantaardig product: vitamine B12=0’. Daarnaast worden enkele voedingsstoffen en energie berekend op basis van andere voedingsstoffen, met behulp van een formule zoals plantaardig eiwit=totaal eiwit-dierlijk eiwit.

Van elk gehalte in het NEVO-bestand is bekend wat de herkomst is. Via het overzicht met gegevens per voedingsmiddel kan in NEVO-online voor elk voedingsmiddel de bron van elke voedingsstof teruggevonden worden. U komt terecht bij dit overzicht door op de naam van het voedingsmiddel te klikken. Zo kunt u zelf beoordelen wat u de kwaliteit van het gehalte bij een voedingsmiddel vindt.

De gebruikte bronnen en bijbehorende broncoderingen zijn terug te vinden in het downloadbare bestand van NEVO-online.

Internationale richtlijnen

Binnen NEVO wordt volgens internationaal geaccepteerde richtlijnen gewerkt. Deze staan in het EuroFIR European Food Information Resource (European Food Information Resource) (European Food Information Resource) Quality Management System en de EuroFIR generic flow chart for food data compilation (Castanheira I et al, 2009; Westenbrink S et al, 2009*). Hiermee worden de werkzaamheden zo veel mogelijk gestandaardiseerd en wordt de kwaliteit geborgd.
De gegevens uit NEVO-online zijn ook beschikbaar in de FoodEXplorer van Eurofir om gegevens uit voedingsmiddelentabellen van verschillende landen met elkaar te vergelijken. De producten uit NEVO zijn daarvoor gecodeerd in LanguaL. Dat is een internationale codering van voedingsmiddelen, waarmee duidelijk gemaakt wordt wat een product in een voedingsmiddelentabel is, ook als je de taal van die tabel niet kent. 

* Castanheira I, Roe M, Westenbrink S, Ireland J, Møller A, Salvini S, et al. Establishing quality management systems for European food composition databases. Food Chemistry 2009;113:776-80.
Westenbrink S, Oseredczuk M, Castanheira I, Roe M. Food composition databases: The EuroFIR approach to develop tools to assure the quality of the data compilation process. Food Chemistry 2009;113:759-67.