Voedingsmiddelen

De samenstelling van de voedingsmiddelen wordt weergegeven per 100 gram eetbaar gedeelte (bijvoorbeeld vlees zonder bot, groente zonder afval). Bij voedingsmiddelen zoals vis in blik (met olie), groente in blik of pot (met pekelnat) of fruit op siroop, wordt de voedingswaarde na uitlekken weergegeven.

De voedingswaardedeclaratie op voedingsmiddelen zoals olie of ijs, met een duidelijk afwijkende dichtheid ten opzichte van water, wordt echter vaak per 100 ml uitgedrukt. Gebruikers die NEVO-gegevens willen vergelijken met etiketinformatie moeten hier alert op zijn. 

De samenstelling van bereide flesvoedingen en andere preparaten in vloeibare vorm wordt weergegeven per 100 ml wanneer de fabrikant de gegevens op deze manier heeft aangeleverd. Deze afwijkende eenheid is aangegeven bij de omschrijving van het voedingsmiddel.

Voedingsstoffen

De eenheden waarin voedingsstoffen worden uitgedrukt komen overeen met de eenheden die door Gezondheidsraad worden gehanteerd in haar adviezen over de aanbevolen hoeveelheden van voedingsstoffen. Voor de macrovoedingsstoffen is dat gram (g), voor de vitamines en mineralen milligram (mg) of microgram (μg). 

Variatie in de samenstelling

De informatie in NEVO moet worden gezien als de beste benadering van de werkelijke waarden. Elk voedingsmiddel heeft te maken met variaties in de samenstelling. Deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Door natuurlijke variatie kunnen vergelijkbare voedingsmiddelen verschillen, waarbij bijvoorbeeld ras, variëteit, teeltmethode, bodemgesteldheid, seizoen, oogsttijd en bewaaromstandigheden van invloed zijn.
Daarnaast kan het toepassen van verschillende productiemethoden variaties in de samenstelling veroorzaken. Aan de andere kant is men bij industriële productie wel afhankelijk van strenge kwaliteitscriteria, waardoor een min of meer constante samenstelling mag worden verwacht.
Ook kan het gebruik van verschillende recepturen, zowel in de industriële bereiding als thuis, een bron van variatie zijn, omdat uiteenlopende ingrediënten en bereidingstechnieken kunnen worden gebruikt.