Het Nederlands Voedingsstoffenbestand is, als onderdeel van het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal, eigendom van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ) en wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van RIVM.

De medewerkers van RIVM worden bij hun werkzaamheden geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.