Het Nederlands Voedingsstoffenbestand is eigendom van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De medewerkers vanĀ RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden bij hun werkzaamheden geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.