Het Nederlands Voedingsstoffenbestand is, als onderdeel van het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal, eigendom van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van RIVM.

De medewerkers van RIVM worden bij hun werkzaamheden geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.