Het Nederlands Voedingsstoffenbestand is, als onderdeel van het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal, eigendom van het ministerie van VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en wordt beheerd en onderhouden door medewerkers van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

De medewerkers van RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu worden bij hun werkzaamheden geadviseerd door een begeleidingscommissie van inhoudsdeskundigen, toeleveranciers van voedingswaardegegevens en gebruikers van NEVO-gegevens.