Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen naar aanleiding van het NEVO-bestand kan contact worden opgenomen met het NEVO-team van het RIVM.

Veelgestelde vragen 

Hieronder vindt u de veelgestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij zitten dan kunt u altijd contact met ons opnemen via nevo@rivm.nl

 

Ja, het is mogelijk een kopie van het NEVO-online bestand aan te vragen bij RIVM. U kunt dit bestand zelf zonder kosten downloaden, maar u dient akkoord te gaan met de voor waarden die worden gesteld aan het gebruik van de gegevens. Voor meer informatie: zie downloaden databestand.

De referentie om te verwijzen naar NEVO-online is: NEVO-online versie 2023/8.0, RIVM, Bilthoven, Nederland

Ja, dat kan. Houdt u er rekening mee dat de NEVO-tabel vooral generieke gegevens bevat. Voor berekening van recepten kunt u gebruik maken van de richtlijnen van EuroFIR European Food Information Resource (European Food Information Resource) European Food Information Resource, die zijn geschreven voor de voedingsmiddelenindustrie op basis van de EU Europese Unie (Europese Unie) 1169/2011 regeling.

Ja. In NEVO worden alle brongegevens bijgehouden, dit betekent dat de herkomst van de voedingswaarde altijd te achterhalen is. In NEVO-online kunt u dat zien door een voedingsmiddel te selecteren en dan op de naam van het voedingsmiddel te klikken. Deze informatie is ook beschikbaar in de gedownloade kopie van het NEVO-online bestand.

Nee. Het analyseren van voedingsmiddelen om de samenstelling te achterhalen is zeer kostbaar. RIVM probeert de voedingswaarde van de producten up-to-date te houden door gebruik te maken van beschikbare analysecijfers van diverse organisaties, instituten en universiteiten, informatie uit buitenlandse voedingsmiddelentabellen, gegevens van fabrikanten (via de Nederlandse Levensmiddelendatabank) en berekeningen en recepten.

Nee. Helaas is het niet mogelijk om voor iedere nieuwe uitgave van NEVO-online alle gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Per uitgave richt het NEVO-team zich op een voedingsmiddelengroep. In NEVO-online 2023 is de groep Vleesvervangers en zuivelvervangers helemaal up-to-date gemaakt. In 2021 was dat de groep Melk en melkproducten.

Ja, via nevo@rivm.nl kunt u oude NEVO-online datasets aanvragen, maar niet alle versies zijn nog beschikbaar en het format kan anders zijn dan de huidige dataset. Bij het gebruik van oude tabellen moet u rekening houden met een aantal aspecten. De voedingswaarde van producten kan veranderd zijn vanwege wijzigingen in samenstelling. Oudere gegevens kunnen vervangen zijn door recentere analysecijfers; een iets andere voedingswaarde betekent daarom niet altijd dat het product veranderd is.

In NEVO is het koolhydraatgehalte zonder voedingsvezel gegeven en wordt voedingsvezel apart vermeld.

Ja, vanaf NEVO-online 2021 wordt het gehalte aan polyolen bij de beschikbare koolhydraten geteld. Hierdoor is het gehalte aan koolhydraten in producten die polyolen bevatten hoger dan in oudere uitgaven van NEVO-online.

Nee, er zijn geen recente gegevens over de gehaltes van de afzonderlijke mono- en disachariden beschikbaar. Het totaal aan mono- en disachariden wordt in NEVO-online vermeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de suikers toegevoegd zijn en/of van nature voorkomen in een product.

Op dit moment publiceren we in NEVO-online nog geen afzonderlijke aminozuren. Omdat tryptofaan nodig is om niacine equivalenten te kunnen berekenen publiceren we dit aminozuur wel, als we gegevens over het gehalte hebben.

Vet in levensmiddelen bevat naast vetzuren ook glycerol (waaraan drie vetzuren zijn gekoppeld) en andere vetbegeleidende bestanddelen zoals sterolen en fosfolipiden. Producten met een hoog gehalte aan vetbegeleidende stoffen (bijvoorbeeld ei en orgaanvlees) bevatten relatief minder vetzuren. De optelling van de vetzuurgroepen (verzadigde, enkelvoudig en meervoudig onverzadigde en transvetzuren) is door de aanwezigheid van de vetbegeleidende stoffen zo’n 80-96% van het totale vetgehalte.

Er zijn geen recente analysegegevens van afzonderlijke vetzuren beschikbaar voor margarine, halvarine, bak- en braadvetten en frituurvetten.  Bij recepturen met deze ingrediënten wordt om dezelfde reden de uitgebreide vetzuursamenstelling ook niet getoond. Omdat veel koek- en gebaksoorten margarine bevatten, is voor die producten toch een inschatting gemaakt. Dit is gedaan door een bijzonder ingrediënt 'margarine voor NEVO-recepten' (nevo-code 5562) te gebruiken. In deze margarine is een inschatting gemaakt van de vetzuren door een berekening op basis van veelgebruikte oliesoorten in margarines.

In NEVO-online wordt zout niet vermeld, maar natrium wel. 1 gram keukenzout (NaCl natriumchloride (natriumchloride)) bevat 400 mg natrium. Het natriumgehalte in NEVO kan dus worden omgerekend naar het zoutgehalte. Natrium in NEVO is zowel het van nature aanwezige natrium als het deel wat afkomstig is uit toegevoegd zout.

'As' is een term die uit het laboratorium komt. Als er analyses gedaan worden om de hoeveelheid voedingsstoffen te meten, bepaalt het laboratorium vaak ook de as-waarde. Dit zijn alle mineralen en spoorelementen bij elkaar.

Foliumzuur in NEVO is het synthetisch foliumzuur dat aan voedingsmiddelen is toegevoegd. De van nature voorkomende vorm noemen we folaat en is onder die naam in NEVO te vinden.

Nee. Voor informatie over portiegroottes van voedingsmiddelen kunt u kijken op portie-online.

Nee. Er bestaan wel bedrijven die dit soort voedingsberekeningsprogrammatuur verkopen. Indien u interesse hebt in dergelijke programmatuur is het van belang erop te letten dat een recente versie van de NEVO-gegevens gebruikt is.

Een product kan een andere samenstelling hebben gekregen sinds het opnemen van de voedingswaarde in NEVO. Gaat het om een verrijkt product dan kan er nog een andere reden zijn. Van sommige stoffen (bijvoorbeeld vitamines) neemt het gehalte in de loop van de tijd af. Fabrikanten houden hier rekening mee door een grotere hoeveelheid aan het voedingsmiddel toe te voegen en het gehalte dat uiteindelijk zal overblijven te vermelden op het etiket. Als een verrijkt voedingsmiddel voor NEVO geanalyseerd is, dan zijn meerdere voedingsmiddelen gemengd in een analysemonster. De gehaltes kunnen dan afwijken van een individueel merkproduct.

Input en feedback zijn zeer welkom, dus schroom niet om vragen, opmerkingen of fouten aan ons door te geven op:  nevo@rivm.nl.

 

Er worden geen gegevens van voedingen voor medisch gebruik, zoals sondevoeding, gepubliceerd. Dergelijke nauw luisterende gegevens zijn moeilijk up-to-date te houden, vanwege de frequente wijzigingen in aanbod en samenstelling.

De macrovoedingstoffen eiwit, koolhydraten, vet en water zijn in NEVO-online vrijwel voor elk voedingsmiddel ingevuld. Voor afzonderlijke vetzuren, voedingsvezel, mineralen en vitamines is niet altijd een gehalte beschikbaar. Er staat dan geen waarde vermeld. Zie hiervoor het overzicht met de vullingsgraad.

U kunt een mail sturen naar nevo@rivm.nl met een toelichting waarom u deze voedingsstof in NEVO-online zou willen zien. Hierdoor krijgen we inzicht welke voedingsstoffen door onze gebruikers gemist worden en wat de urgentie hiervan is. We zullen de wensen van gebruikers zorgvuldig meewegen bij het stellen van prioriteiten.

Voedingsmiddelen in recepten worden zoveel mogelijk als bereide ingrediënten gecodeerd, om rekening te kunnen houden met het verlies aan vocht, mineralen en vitamines tijdens de bereiding. Om zo goed mogelijk de vetzuursamenstelling te kunnen inschatten wordt voor vlees gebruik gemaakt van rauw vlees, omdat bereid vlees in NEVO altijd bereidingsvet bevat.

Deze vraag is helaas niet te beantwoorden. Net als bij andere planten, fluctueert de samenstelling van groenten, fruit, aardappelen en granen.  Dit komt doordat er verschillende rassen zijn, maar ook bodemsoort, temperatuur, seizoen, volle grond- of kasteelt, gebruik van (kunst)mest en pesticiden, oogstmoment, bewaaromstandigheden en bewaartijd hebben invloed op de aanwezige hoeveelheid mineralen, vitamines en andere stoffen in de plant.  Om de hoeveelheid mineralen en vitamines in voedingsmiddelen te bepalen zijn chemische analyses nodig. Het vergelijken van gehaltes uit oude voedingsmiddelentabellen met recente gehaltes is moeilijk. Er is veel ontwikkeling geweest, zowel op het gebied van  plantenrassen als in analysemethoden. Helaas zijn de analysegegevens beperkt. Van oudere gegevens is in veel gevallen niet vastgelegd hoe de bemonstering heeft plaatsgevonden en welke analysemethode is gebruikt.