Voor de gegevens in NEVO-online gelden copyright en disclaimer.

Copyright

Alle intellectuele (eigendoms)rechten met betrekking tot het Nederlands Voedingsstoffenbestand en alle informatie die daarmee verband houdt (zoals NEVO-online) en de manier waarop de gegevens worden gerepresenteerd of verschijnen behoren toe aan RIVM/de Staat der Nederlanden.
Gebruik van de informatie van NEVO-online is alleen toegestaan in ongewijzigde vorm en met vermelding van bron en versienummer. U dient hiervoor de volgende referentie te gebruiken:
NEVO-online versie 2023/8.0, RIVM, Bilthoven.

NEVO-online wordt uitgegeven door RIVM, baten-lastendienst van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is toegestaan een link naar deze website met de meest recente versie van NEVO-online te maken.

Disclaimer

Het RIVM baseert zich op gegevens van derden en betracht de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het samenstellen van het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO). Het RIVM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens van NEVO-online.

De vermelding van merknamen op de website houdt op geen enkele manier een aanbeveling of goedkeuring van deze producten door het RIVM in.