Het Nederlandse Voedingsmiddelen Informatie Portaal (NVIP) omvat vier databanken met gegevens over merkgebonden en generieke voedingsmiddelen:

•    Levensmiddelendatabank
•    NEVO
•    NES
•    Portiegroottedatabank

Het Nederlands Voedingsstoffenbestand (NEVO) bevat de gehaltes van ruim 130 voedingsstoffen van generieke voedingsmiddelen. De Levensmiddelendatabank (LEDA) bevat gegevens van etiketten van merkartikelen. Het Nederlands supplementenbestand (NES) bevat etiketgegevens van voedingssupplementen. De portiegroottedatabank bevat informatie over gewichten en inhoudsmaten van voedingsmiddelen die in Nederland verkrijgbaar zijn. 

Het NVIP wordt gezamenlijk beheerd door het Voedingscentrum en het RIVM. Het RIVM richt zich hierbij voornamelijk op diëtisten en wetenschappers. Het RIVM raadpleegt de databanken uit de NVIP in het kader van onderzoeken, zoals de Herformuleringsmonitor en Akkoord verbetering Productsamenstelling. Het Voedingscentrum gebruikt de data uit de NVIP in consumentenvoorlichting, via tools als Mijn Eetmeter, ‘Kies Ik Gezond?’ en ZwangerHap

Het belang van voedingsmiddelendatabanken

Het belang van kwalitatief goede, actuele en openbaar beschikbare databanken, zoals NEVO, met gegevens over de samenstelling van generieke en merkgebonden voedingsmiddelen wordt steeds groter. Dat stellen onderzoekers van het RIVM en het Voedingscentrum in dit wetenschappelijke artikel (Journal of Food Composition and Analysis). Ze zijn onmisbaar om voedingsbeleid te bepalen en consumenten te informeren over gezonde voeding. Het is belangrijk dat de kwaliteit en de volledigheid van deze databanken op peil blijft, maar dat vergt ook meer (financiële) inspanning. Zo blijkt dit uit dit wetenschappelijk artikel over LEDA (Journal of Food Composition and Analysis).

Gegevenskaart Voedingsmiddelen

Via deze link komt u bij de Gegevenskaart Voedingsmiddelen die ontwikkeld is door het RIVM en het Voedingscentrum. Deze kaart biedt een overzicht van belangrijke, onafhankelijke databanken en bestanden over voedingsmiddelen (inclusief supplementen) en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt. 

Op de kaart staan de NVIP-databanken. Daar zijn op de kaart nog vier andere databanken aan toegevoegd: 

Wilt u meer informatie over hoe u de kaart kunt gebruiken of heeft u suggesties voor de doorontwikkeling van de databanken? Laat het ons weten: nevo@rivm.nl

Heeft u specifiek vragen over de levensmiddelendatabank (LEDA)? Mail dan naar levensmiddelendatabank@voedingscentrum.nl