Veel zorg wordt besteed aan de kwaliteit van de gegevens in het NEVO-bestand. Conform de procedures in het NEVO-kwaliteitshandboek worden alle gegevens over de voedingswaarden beoordeeld. Onder andere wordt gekeken naar de omschrijving van het voedingsmiddel, de procedure van bemonstering en de analysemethode. Er wordt zorgvuldig afgewogen welke gegevens aan het NEVO-bestand worden toegevoegd, welke productnaam wordt gebruikt en welke soorten en merken kunnen worden samengevoegd.

Internationale richtlijnen

Naast bovengenoemde kwaliteitsbewaking wordt er volgens internationaal geaccepteerde richtlijnen gewerkt, die zijn beschreven in het EuroFIR European Food Information Resource (European Food Information Resource) Quality Management System en de EuroFIR generic flow chart for food data compilation (Castanheira I et al, 2009; Westenbrink S et al, 2009*). Hiermee worden de werkzaamheden zo veel mogelijk gestandaardiseerd en wordt de kwaliteit geborgd.

* Castanheira I, Roe M, Westenbrink S, Ireland J, Møller A, Salvini S, et al. Establishing quality management systems for European food composition databases. Food Chemistry 2009;113:776-80.
Westenbrink S, Oseredczuk M, Castanheira I, Roe M. Food composition databases: The EuroFIR approach to develop tools to assure the quality of the data compilation process. Food Chemistry 2009;113:759-67.

Variabiliteit van de gegevens

De informatie in NEVO moet worden gezien als de beste benadering van de werkelijke waarden. Elk voedingsmiddel is onderhevig aan variaties in de samenstelling. Deze kunnen verschillende oorzaken hebben. Door natuurlijke variatie kunnen vergelijkbare voedingsmiddelen verschillen, waarbij ondermeer ras, variëteit, teeltmethode, bodemgesteldheid, seizoen, oogsttijd en bewaaromstandigheden van invloed zijn.
Het toepassen van verschillende productiemethoden kan eveneens variaties in de samenstelling te weeg brengen. Anderzijds is men bij industriële productie wel aan strenge kwaliteitscriteria onderworpen waardoor een min of meer constante samenstelling mag worden verwacht.
Ook kan het gebruik van verschillende recepturen, zowel in de industriële bereiding als thuis, een bron van variatie zijn, omdat uiteenlopende ingrediënten en bereidingstechnieken kunnen worden gebruikt.