Het NEVO-bestand bevat gegevens over energie en ruim 250 verschillende voedingsstoffen. Een selectie hiervan wordt in NEVO-online gepubliceerd.

Beschrijving voedingsstoffen

Een omschrijving van de voedingsstoffen die aanwezig zijn op NEVO-online is te vinden in het document ‘Overzicht voedingsstoffen’.

Voor een uitgebreidere omschrijving van de voedingsstoffen kunt u ook terecht bij het document ‘NEVO-online 2019: achtergrondinformatie

De in NEVO aanwezige vetzuurclusters, bijvoorbeeld verzadigde en meervoudig onverzadigde vetzuren, zijn opgebouwd uit verschillende afzonderlijke vetzuren. Welke vetzuren er onder ieder vetzuurcluster vallen is in het document vetzuurclusters terug te vinden.

In het cluster meervoudig onverzadigde vetzuren kan een geringe hoeveelheid transvetzuren aanwezig zijn vanwege de meegetelde cis-trans configuraties; in het cluster transvetzuren zijn alleen trans-trans configuraties meegeteld.

De codering van de voedingsstoffen in het te downloaden NEVO-online 2019 bestand is anders dan dat in het bestand van NEVO-online 2016. Informatie over verschillen tussen deze twee bestanden is terug te vinden in het document vergelijking codering voedingsstoffen2016_2019.

Biologische beschikbaarheid en biologische activiteit

Biologische beschikbaarheid, of wel het deel van een voedingsstof dat wordt opgenomen in het maagdarmkanaal en door het lichaam kan worden gebruikt wordt door veel verschillende factoren beïnvloed. Bijvoorbeeld de chemische vorm waarin de voedingsstof voorkomt, de verbindingen die met andere stoffen worden aangegaan en individuele factoren. 

De biologische activiteit van een voedingsstof is het effect dat de stof heeft in het lichaam, deze is gerelateerd aan de biologische beschikbaarheid. 

De concentraties van voedingsstoffen in NEVO-online zijn de totale hoeveelheden, zonder correcties voor biologische beschikbaarheid. Voor een aantal vitamines is echter wel rekening gehouden met de biologische activiteit van de stoffen. Bij het berekenen van de activiteit van retinol en carotenoïden (RAERetinol Activity Equivalents en RE), totaal vitamine E en folaatequivalenten is rekening gehouden met het verschil in activiteit van de individuele stoffen.