Voor inhoudelijke vragen of opmerkingen naar aanleiding van het NEVO-bestand kan contact worden opgenomen met het NEVO-team van het RIVM.

Veel gestelde vragen 

Hieronder vindt u de veel gestelde vragen. Mocht uw vraag er niet bij zitten dan kunt u altijd contact met ons opnemen via nevo@rivm.nl

 

Ja, het is mogelijk een kopie van het NEVO-online bestand aan te vragen bij RIVM. U kunt dit bestand zelf zonder kosten downloaden, maar u dient akkoord te gaan met de voor waarden die worden gesteld aan het gebruik van de gegevens. Voor meer informatie: zie downloaden databestand.

Ja. In NEVO worden alle brongegevens bijgehouden, dit betekent dat de herkomst van de voedingswaarde altijd te achterhalen is. In NEVO-online kunt u dat zien door een voedingsmiddel te selecteren en dan op de naam van het voedingsmiddel te klikken. Deze informatie is ook beschikbaar in de gedownloade kopie van het NEVO-online bestand.

Nee. Het analyseren van voedingsmiddelen om de samenstelling te achterhalen is zeer kostbaar. RIVM probeert de voedingswaarde van de producten up-to-date te houden door gebruik te maken van beschikbare analysecijfers van diverse organisaties, instituten en universiteiten, informatie uit buitenlandse voedingsmiddelentabellen, gegevens van fabrikanten (via de Nederlandse Levensmiddelendatabank) en berekeningen en recepten.

Nee. Helaas is het niet mogelijk om voor iedere nieuwe uitgave van NEVO-online alle gegevens te controleren en eventueel aan te passen. Per uitgave richt het NEVO-team zich op een voedingsmiddelengroep. In NEVO-online 2021 is de groep Melk en melkproducten helemaal up-to-date gemaakt.

Ja, via nevo@rivm.nl kunt u oude NEVO-online datasets aanvragen, maar niet alle versies zijn nog beschikbaar en het format kan anders zijn dan de huidige dataset.  Bij het gebruik van oude tabellen moet u rekening houden met een aantal aspecten. De voedingswaarde van producten kan veranderd zijn vanwege wijzigingen in samenstelling. Oudere gegevens kunnen vervangen zijn door recentere analysecijfers; een iets andere voedingswaarde betekent daarom niet altijd dat het product veranderd is.

De meest recente versie van NEVO-online is gepubliceerd in december 2021. Dit betreft NEVO-online 2021/7.0. In december 2022 zijn er enkele foute gehaltes gecorrigeerd en is versie 2021/7.1 uitgebracht. Het is nog niet bekend wanneer de volgende versie wordt uitgebracht.

In NEVO is het koolhydraatgehalte zonder voedingsvezel gegeven en wordt voedingsvezel apart vermeld.

Ja, vanaf NEVO-online 2021 wordt het gehalte aan polyolen bij de beschikbare koolhydraten geteld. Hierdoor is het gehalte aan koolhydraten in producten die polyolen bevatten hoger dan in vorige uitgaven van NEVO-online.

Nee, er zijn geen recente gegevens over de gehaltes van de afzonderlijke mono- en disachariden beschikbaar. Het totaal aan mono- en disachariden wordt in NEVO-online vermeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt of de suikers toegevoegd zijn en/of van nature voorkomen in een product.

Vet in levensmiddelen bevat naast vetzuren ook glycerol (waaraan drie vetzuren zijn gekoppeld) en andere vetbegeleidende bestanddelen zoals sterolen en fosfolipiden. Producten met een hoog gehalte aan vetbegeleidende stoffen (bijvoorbeeld ei en orgaanvlees) bevatten relatief minder vetzuren. De optelling van de vetzuurgroepen (verzadigde, enkelvoudig en meervoudig onverzadigde en transvetzuren) is door de aanwezigheid van de vetbegeleidende stoffen zo’n 80-96% van het totale vetgehalte

Omdat onvoldoende actuele informatie beschikbaar is over de gebruikte vet- en oliesoorten en de hoeveelheden daarvan in margarine, halvarine, bak- en braadvetten en frituurvetten, is het niet mogelijk om voor deze voedingsmiddelen de hoeveelheid afzonderlijke vetzuren te berekenen. Ook zijn er geen recente analysegegevens van afzonderlijke vetzuren beschikbaar voor deze voedingsmiddelen. De afzonderlijke vetzuren kunnen dus niet worden gepubliceerd. Bij recepturen met deze ingrediënten wordt om dezelfde reden de uitgebreide vetzuursamenstelling ook niet getoond. Dit is bijvoorbeeld het geval bij veel koek- en gebaksoorten.

De wijze waarop afzonderlijke vetzuren worden gepubliceerd is gewijzigd. Tot en met NEVO-online 2016 werden de afzonderlijke vetzuren in procenten van de totale hoeveelheid vetzuren weergegeven. Vanaf NEVO-online 2019 staan deze gehaltes als absolute hoeveelheden (g/100 g voedingsmiddel). Hiermee kunt u eenvoudiger het totale gehalte van de afzonderlijke vetzuren in een voeding of recept berekenen. Het is nu duidelijk te zien dat voedingsmiddelen met een laag vetgehalte ook weinig van de afzonderlijke vetzuren bevatten.

In NEVO-online wordt zout niet vermeld, maar natrium wel. 1 gram keukenzout (NaCl natriumchloride (natriumchloride)) bevat 400 mg natrium. Het natriumgehalte in NEVO kan dus worden omgerekend naar het zoutgehalte. Natrium in NEVO is zowel het van nature aanwezige natrium als het deel wat afkomstig is uit toegevoegd zout.

Foliumzuur in NEVO is het synthetisch foliumzuur dat aan voedingsmiddelen is toegevoegd. De van nature voorkomende vorm noemen we folaat en is onder die naam in NEVO te vinden.

Nee. Voor informatie over portiegroottes van voedingsmiddelen kunt u kijken op portie-online.

Nee. Er bestaan wel bedrijven die dit soort voedingsberekeningsprogrammatuur verkopen. Indien u interesse hebt in dergelijke programmatuur is het van belang erop te letten dat een recente versie van de NEVO-gegevens gebruikt is. Bij voorkeur zijn dit de gegevens van NEVO-online 2021.

Input en feedback zijn zeer welkom, dus schroom niet om vragen, opmerkingen of fouten aan ons door te geven op:  nevo@rivm.nl.

 

Ja, dat kan. Houdt u er rekening mee dat de NEVO-tabel vooral generieke gegevens bevat. Voor berekening van recepten kunt u gebruik maken van de richtlijnen van EuroFIR European Food Information Resource, die zijn geschreven voor de voedingsmiddelenindustrie op basis van de EU European Union (European Union ) 1169/2011 regeling.

Er worden geen gegevens van voedingen voor medisch gebruik, zoals sondevoeding, gepubliceerd. Dergelijke nauw luisterende gegevens zijn moeilijk up-to-date te houden, vanwege de frequente wijzigingen in aanbod en samenstelling.

Ja. Sinds 2017 wordt het Nederlands Voedingsstoffenbestand beheerd in een ander softwaresysteem. Hierdoor is de codering in de tabellen na 2016 gewijzigd ten opzichte van daarvoor. Van elk gehalte in NEVO is bekend wat de herkomst is. De bronvermelding is beschikbaar op NEVO-online en in de kopie van het NEVO-online bestand dat kan worden gedownload. Een vertaaltabel van referenties van NEVO 2019 naar 2016  staat op de website.

De macrovoedingstoffen eiwit, koolhydraten, vet en water zijn in NEVO-online vrijwel voor elk voedingsmiddel ingevuld. Voor afzonderlijke vetzuren, voedingsvezel, mineralen en vitamines is niet altijd een gehalte beschikbaar. Er staat dan geen waarde vermeld. Zie hiervoor het overzicht met de vullingsgraad.

De referentie om te verwijzen naar NEVO-online is: NEVO-online versie 2021/7.1, RIVM, Bilthoven, Nederland

U kunt een mail sturen naar nevo@rivm.nl met een toelichting waarom u deze voedingsstof in NEVO-online zou willen zien. Hierdoor krijgen we inzicht welke voedingsstoffen door onze gebruikers gemist worden en wat de urgentie hiervan is. We zullen de wensen van gebruikers zorgvuldig meewegen bij het stellen van prioriteiten.

Voedingsmiddelen in recepten worden zoveel mogelijk als bereide ingrediënten gecodeerd, om rekening te kunnen houden met het verlies aan vocht, mineralen en vitamines tijdens de bereiding. Om zo goed mogelijk de vetzuursamenstelling te kunnen inschatten wordt voor vlees gebruik gemaakt van rauw vlees, omdat bereid vlees in NEVO altijd bereidingsvet bevat.