Titel Auteurs Rapportnummer
Advies maximale geluidsniveaus voor muziekactiviteiten. Voorstel maximale geluidsniveaus voor openbaar toegankelijke locaties met versterkte muziek Gommer A.M., Verweij A., Snijders B.E.P. 2017-0159
Basisnotitie Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs Keizers P., Ohana D., van Aerts L., Venhuis B., Janssen R. 2018-0073
Beheersmaatregelen rondom het gebruik van endoscopendesinfectoren. Stand van zaken naleving SFERD Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie (Stuurgroep Flexibele Endoscopen Reiniging en Desinfectie)-handboek de Bruijn A.C.P., van Drongelen A.W. 2017-0139
Budget impact analyse van gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Raming van het benodigde budget bij opname van de GLI in de basisverzekering van Giessen A., de Wit G.A., Wendel-Vos W., Feenstra T.L. 2018-0092
Clinical investigations involving medical devices. (Mis)Match between registration and notification in the Netherlands van Elk M., Roszek B., Hegger I. 2017-0172
Cumulative exposure to residues of plant protection products via food in the Netherlands Boon P.E., van Donkersgoed G., te Biesebeek J.D., Wolterink G., Rietveld A.G. 2018-0018
De toekomstverwachtingen over ATMP's Hegger I., Vonk R.A.A., Weda M. 2017-0169
Diagnostiek op afstand. Randvoorwaarden en belemmeringen de Bruijn A.C.P., Hegger I., Moltó Puigmartí C.P., de Vries C.G.J.C.A., Bijwaard H., de Waard I.R. 2017-0171
Dietary sources of exposure to Bisphenol A in the Netherlands Boon P.E., te Biesebeek J.D., Brants H., Bouwmeester M.C., Hessel E.V.S. 2017-0187
Eenheid van Taal in de Nederlandse zorg. Van eenduidige informatie-uitwisseling tot hulpmiddel voor betere zorg van Gool C.H., Volkert P.A., Savelkoul M., Schoemaker C., Melse J., van Sonderen J.F., Lamain A.F. 2018-0081
Estimation of the socio-economic consequences of regulatory measures on toxic substances in food. A proposed framework: SEATS Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food (Socio-Economic Assessment of regulatory measures on Toxic Substances in food) Graven C., Zeilmaker M.J., van Gils P.F., Verhoeven J.K., Jongeneel W.P., Evers E.G., Ossendorp B.C. 2017-0079
Feasibility study into expanding the neonatal heel prick screening test Dekkers E.H.B.M., Klein A.W., Lock A.J.J., Vermeulen H.M. 2018-0107
Geboortezorg in beeld : een nulmeting en eerste ervaringen met het werken met integrale bekostiging Struijs J.N., de Vries E.F., van Dorst HDCA, Over E.A.B., Baan C.A. 2018-0109
Gebruik en risico's van energiedranken bij kinderen en jongeren in Nederland Bemelmans W., de Vos N., van Rossum C., van de Weijgert V., de Wit L., Wijga A. 2018-0071
Gebruik en veiligheid van doping en sportvoedingssupplementen van den Berg S.W., Venhuis B.J., Buurma E.J.M., Rompelberg C.J.M. 2018-0047
Gezondheidseffecten van hoge en lage vitamine A-inname in Nederland . Welke kennis is beschikbaar en wat ontbreekt. Technische rapportage Vennemann F.B.C., van Oeffelen A.A.M., van de Kamp M.E., Verkaik-Kloosterman J. 2017-0173
Gezondheidsverkenning omwonenden van landbouwpercelen Simoes M., Brouwer M., Krop E., Huss A., Vermeulen R., Baliatsas C., IJzermans J., Verheij R., Janssen N., Marra M., Wijga A., Rietveld A.G. 2018-0068
Het amnionmembraan : Een verkenning de Vries C., Braakhuis H.M. 2018-0136
Het Nederlandse gezondheidszorgsysteem in internationaal perspectief Hagenaars L.L., Harbers M.M., Achterberg P.W., van den Brink C.L., Jeurissen P.P.T. 2018-0066
Horizon scan of medical technologies. Technologies with an expected impact on the organisation and expenditure of healthcare van der Maaden T., de Bruijn A.C.P., Vonk R., Weda M., Koopmanschap M.A., Geertsma R.E. 2018-0064
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Down syndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2016 Carbo E. 2017-0195
Kwaliteitscontrole parameters van de Nederlandse Downsyndroom screening laboratoria met de combinatietest, 2017 Carbo E. 2018-0108
Long-term complications of transvaginal mesh implants. A literature review de Vries C., Roszek B., Oostlander A., van Baal J. 2018-0130
Maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleidsmaatregelen om alcoholgebruik te verminderen de Wit G.A., van Gils P.F., Over E.A.B., Suijkerbuijk A.W.M., Lokkerbol J., Smit F., Spit W.J., Evers S.M.A.A., de Kinderen R.J.A. 2018-0146
Melden bijwerkingen geneesmiddelen bij ouderen in verpleeghuizen. Mogelijkheden en beperkingen Weda M., Muller-Hansma A., van der Maaden T., Boersma F., van Puijenbroek E. 2018-0020
Mineral oils in food; a review of toxicological data and an assessment of the dietary exposure in the Netherlands van de Ven B.M., Fragki S., te Biesebeek J.D., Rietveld A.G., Boon P.E. 2017-0182
Monte Carlo Risk Assessment (MCRA Monte Carlo Risk Assessment (Monte Carlo Risk Assessment)) computational model: maintenance and management 2017 Boon P.E., Boer W.J., Kruisselbrink J., van Lenthe M., te Biesebeek J.D., van Klaveren J.D., van der Voet H. 2018-0001
Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland. Advies van de Commissie Criteria Productverbetering Wilson-van den Hooven E.C., Visschers R., de Kok P.M.T., de Graaf C., Roodenburg A.J.C., Wolvers D., van den Berg M. 2018-0056
Nadelige gezondheidseffecten en ziekten veroorzaakt door chroom-6. Indeling in categorieën van causaliteit in relatie tot chroom-6-blootstelling Hessel E.V.S., Staal Y.C.M., Piersma A.H., Ezendam J. 2018-0166
Policy Framework for Population Screening for Cancer Klein A., van Velzen R. 2018-0042
Policy framework for Prenatal and Neonatal Screening Vermeulen H.M., van Velzen R., Abbink F. 2018-0043
Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2018 Kommer G.J., Mulder M. 2018-0128
Regio's in beweging naar een toekomstbestendig gezondheidssysteem. Landelijke Monitor Proeftuinen - reflectie op 5 jaar proeftuinen Drewes H.W., van Vooren N.J.E., Steenkamer B., Kemper P.F., Hendrikx R.J., Baan C.A. 2018-0140
Risicobeoordeling van GenX en PFOA perfluoroctaanzuur (perfluoroctaanzuur) in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht Mengelers M., te Biesebeek J.D., Schipper M., Slob W., Boon P.E. 2018-0017
Safe re-entry for workers into plant protection product treated crops Markantonis M., te Biesebeek J.D., Graven C. 2018-0005
The impact of the new European IVD in vitro diagnostic device (in vitro diagnostic device)-classification rules on the notified body involvement; a study on the IVDs in vitro diagnostic devices (in vitro diagnostic devices) registered in the Netherlands. van Drongelen A., de Bruijn A., Pennings J., van der Maaden T. 2018-0082
The use of epidemiologic studies for the biomonitoring of harmful substances Tiesjema B., te Biesebeek J.D., Mengelers M. 2016-0216
Transcatheter aortic heart valves in Europe. A market surveillance study Roszek B., Lamme E.K., van Drongelen A.W., Oostlander A., Geertsma R.E. 2017-0170
Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018: Een gezond vooruitzicht. Synthese Hilderink H.B.M., Verschuuren M. 2018-0030