Derogatiemeetnet

Uitleg van het Derogatiemeetnet

Derogatie

De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten het gebruik van dierlijke mest te beperken tot een bepaald maximum (de gebruiksnorm dierlijke mest van 170 kg N/ha). Een lidstaat kan de Europese Commissie vragen om onder voorwaarden van deze beperking af te wijken. Nederland heeft in april 2014 derogatie gekregen om van 2014 tot en met 2017 af te mogen wijken van de gestelde norm. Deze derogatie is de derde derogatie, in december 2005 werd al derogatie verkregen voor de periode 2006-2009 en in februari 2010 is die derogatie verlengd tot en met 2013. Een landbouwer kan gebruik maken van deze derogatieregeling als het bedrijfsareaal voor meer dan 80% (voorheen 70%) uit grasland bestaat.

Voorwaarden

Een van de voorwaarden voor derogatie is dat Nederland het monitoringmeetnet continueert dat in 2006 is ingericht om de gevolgen voor de landbouwpraktijk en de waterkwaliteit in beeld te brengen. Tevens dient Nederland de Commissie jaarlijks te rapporteren over de resultaten van dit meetnet. Het RIVM en de WUR hebben in 2006 voor Nederland dit zogenoemde derogatiemeetnet opgezet. De opzet van dit meetnet is beschreven in een rapport.

Rapportages

Het meetnet omvat 300 graslandbedrijven, voornamelijk melkveebedrijven. Jaarlijks rapporteren RIVM en de WUR over de bedrijfsvoering en de waterkwaliteit op bedrijven die zich aangemeld hebben voor derogatie.

Rapporten 'Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie. Resultaten in het derogatiemeetnet, meetjaar 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 '.

Het aantal bedrijven waarvan de resultaten worden gepresenteerd is vaak iets minder dan 300. Dit komt doordat bij sommige bedrijven achteraf blijkt dat deze geen derogatie toepasten of toegekend kregen. Dit kunnen bedrijven zijn die stoppen of van bedrijfsopzet veranderen.

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu