Op deze pagina kunt u meer lezen over het meten van de waterkwaliteit door het RIVM. En wat dit voor u als deelnemer van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) betekent. Uw deelname maakt het mogelijk dat we de effecten van het mestbeleid in kaart kunnen brengen. Dat doen we samen met onze partner Wageningen Economic Research. Deelnemende bedrijven worden door Wageningen Economic Research geselecteerd op basis van regio en bedrijfstype.

Wat leveren de resultaten van het LMM Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid) op?

  • Ze geven de overheid inzicht of het mestbeleid goed werkt. 
  • Ze kunnen de landbouwsector helpen bij het efficiënt gebruiken van meststoffen.

Naast uw bedrijf nemen er nog ongeveer 450 andere landbouwbedrijven deel aan het LMM. 
Wageningen Economic Research selecteert de bedrijven en verzamelt gegevens over de landbouwpraktijk. Het RIVM meet de waterkwaliteit op de bedrijven. 

Wat levert meedoen aan het LMM u op?

  • Een jaarlijkse rapportage van de gemeten waterkwaliteit op uw bedrijf
  • Een jaarlijkse onkostenvergoeding van RIVM
  • Drie keer per jaar het LMM-nieuws in de bus. Met deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de resultaten van LMM-onderzoek, achtergronden en nieuws.

Vanuit Wageningen Economic Research ontvangt u ook een terugkoppeling van uw resultaten via uw vaste contactpersoon en via rapportages.

Privacy

Alle verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet voor controledoeleinden gebruikt. In rapporten presenteren we de resultaten altijd anoniem en niet herleidbaar naar u of uw bedrijf.

Contact

Heeft u een vraag over de bemonstering op uw bedrijf of een andere vraag, stuur dan een mail naar lmm@rivm.nl.