PREZIES

Deze site is bedoeld voor professionals die zich bezighouden met de surveillance van zorginfecties. U kunt hier specifieke informatie vinden over de verschillende modules van PREZIES. Daarnaast kunt u algemene en actuele informatie vinden over het netwerk, informatiebijeenkomsten, publicaties en deelname.

Antibioticaresistentie Surveillance bijeenkomst: Van Data naar Doen

Dinsdag 11 september 2018

Na het succes van vorig jaar is dit de tweede gezamenlijke bijeenkomst van ISIS-AR, PREZIES en SNIV. Een bijeenkomst waarbij we van Data naar Doen gaan in diverse interactieve workshops.

U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen. Lees meer over het programma, de workhops en aanmelding.

PREZIES-Workshop uitvoering Prevalentieonderzoek oktober 2018

Op 4 en 20 september 2018 organiseert PREZIES een praktische workshop. De workshop is bestemd voor diegenen die in oktober het prevalentieonderzoek zullen uitvoeren.
Tijdens de workshop wordt u door middel van het behandelen van casuïstiek voorbereid op de uitvoering van het prevalentieonderzoek in oktober.
De workshop zal worden gehouden in Vergadercentrum Vredenburg 19 in Utrecht en duurt van 13:30 tot 16:00 uur (ontvangst met koffie/thee vanaf 13:00 uur).

De inschrijving voor deze workshops is gesloten

Bijeenkomst Netwerken in ABR-surveillance 31 oktober 2017

Op 31 oktober 2017 heeft RIVM een gezamenlijke bijeenkomst voor de netwerken ISIS-AR, PREZIES en SNIV georganiseerd. Tijdens deze middag hebben wij ons gericht ons op de thema's antibioticaresistentie, zorginfecties en antibioticagebruik.

De presentaties die tijdens de bijeenkomst gehouden zijn vindt u hier.

Wat is PREZIES?

Het PREZIES-netwerk is het meetsysteem van zorginfecties in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Het geeft inzicht in hoe vaak deze infecties voorkomen in de eigen instelling en levert de landelijke referentiecijfers die hierbij als spiegelinformatie gebruikt worden.

De resultaten vergroten het inzicht en zetten aan tot kwaliteitsverbetering. Surveillance is daarom een onmisbare pijler van een effectief infectiepreventiebeleid.

 

Wat levert deelname aan PREZIES op?

De meetresultaten vergroten het inzicht in het optreden van zorginfecties en zijn primair bedoeld voor de professionals om de interne kwaliteit te verbeteren. De spiegelinformatie is hierbij een hulpmiddel om de eigen positie te bepalen. Voor ‘de patiënt’ is belangrijk dat dit inzicht zorginstellingen aanzet tot het leveren van veiliger zorg. Door deze infecties te verminderen dragen we bij aan het betaalbaar houden van de zorg.

 

Wat zijn de doelstellingen van PREZIES?

De doelstellingen van PREZIES zijn:

  1. Het invoeren en onderhouden van een betrouwbare gestandaardiseerde surveillance van zorginfecties in Nederland.
    En het op basis van de surveillance:
    Genereren van gegevens die als spiegelinformatie gebruikt kunnen worden door zorginstellingen ter ondersteuning van het eigen infectiepreventiebeleid (instellingsbelang).
  2. Genereren van gegevens die gebruikt kunnen worden ter ondersteuning van het landelijke beleid (publiek belang).
  3. Doen van/faciliteren van (interventie)onderzoek.
  4. Faciliteren van interventies door samenwerking met andere partijen.

Het uiteindelijke doel is vermindering van het optreden van zorginfecties en hun risicofactoren in Nederlandse zorginstellingen. Het middel is surveillance, dat wil zeggen het opsporen, analyseren, en rapporteren van gegevens over zorginfecties, inclusief het nemen van gerichte maatregelen ter preventie van zorginfecties.

Modules

Er zijn verschillende modules waaraan zorginstellingen kunnen deelnemen: Incidentieonderzoek Postoperatieve Wondinfecties, Incidentieonderzoek Lijnsepsis en Prevalentieonderzoek. 95% van alle ziekenhuizen in Nederland neemt deel aan één of meerdere modules. Jaarlijks worden per module referentiecijfers gepubliceerd.

Schema structuur surveillance ziekenhuizen

In augustus 2013 heeft PREZIES een nieuwe brochure uitgegeven over de drie modules van PREZIES.

Voorkom Zorginfecties

PREZIES e-mailservice

Blijf automatisch op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen PREZIES. Meld u nu aan!

 

Home / Onderwerpen / P / PREZIES

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu